Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλούμε δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Ειδήσεις

[27 Μαι 2023] Debian Installer Bookworm RC 4 release
[16 Μαι 2023] Debian Installer Bookworm RC 3 release
Παλιότερες ειδήσεις

Εγκαθιστώντας με τον Εγκαταστάτη του Debian

Για επίσημα μέσα εγκατάστασης του Debian 12.5 και πληροφορίες, δείτε την σελίδα της έκδοσης bookworm.

Όλοι οι σύνδεσμοι σε εικόνες αρχείων που ακολουθούν είναι για την έκδοση του Εγκαταστάτη του Debian που είναι υπό ανάπτυξη για την επόμενη έκδοση του Debian και θα εγκαταστήσουν εξ ορισμού τη δοκιμαστική έκδοση (trixie).

Για να εγκαταστήσετε την δοκιμαστική έκδοση του Debian, συνιστούμε την χρήση των καθημερινών μεταγλωττίσεων (builds) του εγκαταστάτη. Για αυτές είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες εικόνες:

Τρέχοντα καθημερινά στιγμιότυπα

εικόνες netinst CD (γενικά 150-280 MB)
εικόνες netinst CD (μέσω jigdo)
εικόνες netinst CD πολλαπλών αρχιτεκτονικών
άλλες εικόνες (netboot, κλειδιά USB, κλπ.)

Αν οποιοδήποτε υλικό στο σύστημά σας απαιτεί τη φόρτωση μη-ελεύθερου υλισμικού (firmware) μέσω ενός οδηγού συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα συμπιεσμένα αρχεία πακέτων κοινού υλισμικού ή να μεταφορτώσετε μια ανεπίσημη εικόνα που περιλαμβάνει αυτά τα είδη μη-ελεύθερου υλισμικού. Οδηγίες για την εγκατάσταση των συμπιεσμένων αρχείων και γενικότερη τεκμηρίωση για τη φόρτωση υλισμικού στη διάρκεια μιας εγκατάστασης μπορεί να βρεθεί στον Οδηγό Εγκατάστασης.

ανεπίσημες εικόνες που συμπεριλαμβάνουν υλισμικό - καθημερινές εκδόσεις

ανεπίσημες εικόνες που συμπεριλαμβάνουν υλισμικό - εβδομαδιαίες εκδόσεις


Σημειώσεις

Μετά τη χρήση του Εγκαταστάτη του Debian, παρακαλούμε στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα.

Τεκμηρίωση

Αν πρόκειται να διαβάσετε ένα μοναδικό κείμενο πριν την εγκατάσταση, τότε διαβάστε το Howto της εγκατάστασης, μια σύντομη περιήγηση στη διαδικασία της εγκατάστασης. Άλλα χρήσιμα είδη τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η λίστα αλληλογραφίας debian-boot είναι το κύριο φόρμουμ για συζήτηση και δουλειά σχετικά με τον Εγκαταστάτη του Debian.

Διαθέτουμε επίσης ένα κανάλι IRC, #debian-boot στον ιστότοπο irc.debian.org. Το κανάλι αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για ανάπτυξη αλλά περιστασιακά και για υποστήριξη. Αν δεν πάρετε κάποια απάντηση, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά τη λίστα.