Ειδήσεις

[06 Δεκ 2020] Debian Installer Bullseye Alpha 3 release
[16 Μαρ 2020] Debian Installer Bullseye Alpha 2 release
Παλιότερες ειδήσεις

Εγκαθιστώντας με τον Εγκαταστάτη του Debian

Για επίσημα μέσα εγκατάστασης του Debian 10.7 και πληροφορίες, δείτε τη σελίδα του buster. Για επίσημα μέσα εγκατάστασης της έκδοσης 10.7 και σχετικές πληροφορίες, δείτε τη σελίδα της έκδοσης buster.

Όλοι οι σύνδεσμοι σε εικόνες αρχείων που ακολουθούν είναι για την έκδοση το Εγκαταστάτη του Debian που είναι υπό ανάπτυξη για την επόμενη έκδοση του Debian και θα εγκαταστήσει εξ ορισμού τη δοκιμαστική έκδοση του (bullseye).

Για να εγκαταστήσετε τη δοκιμαστική έκδοση του Debian, συνιστούμε την Bullseye Alpha 3 έκδοση του εγκαταστάτη, αφού ελέγξετε τα παροράματα. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες εικόνων αρχείων Bullseye Alpha 3:

Επίσημες εκδόσεις

εικόνες netinst CD (γενικά 180-450 MB)
Blu-ray (μέσω jigdo)
άλλες εικόνες (netboot, USB stick, κλπ.)

Ή εγκαταστήσετε το τρέχον εβδομαδιαίο στιγμιότυπο της Debian testing που χρησιμοποιεί την ίδια έκδοση του εγκαταστάτη όπως και η τελευταία έκδοση:

Τρέχοντα εβδομαδιαία στιγμιότυπα

Blu-ray (μέσω jigdo)

Τρέχοντα ημερήσια στιγμιότυπα

εικόνες netinst CD (γενικά 150-280 MB)
εικόνες netinst CD (μέσω jigdo)
εικόνες netinst CD πολλαπλών αρχιτεκτονικών
άλλες εικόνες (netboot, USB stick, κλπ.)
Αν οποιοδήποτε υλικό στο σύστημά σας απαιτεί τη φόρτωση υλισμικού (firmware) μέσω ενός οδηγού συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα συμπιεσμένα αρχεία πακέτων κοινού υλισμικού. Οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε τα συμπιεσμένα αρχεία και γενικές πληροφορίες σχετικά με τη φόρτωση υλισμικού στη διάρκεια μιας εγκατάστασης μπορούν να βρεθούν στο Οδηγό Εγκατάστασης (δείτε την Τεκμηρίωση στη συνέχεια).

Σημειώσεις

Μετά τη χρήση του Εγκαταστάτη του Debian, παρακαλούμε στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα.

Τεκμηρίωση

Αν πρόκειται να διαβάσετε ένα μοναδικό κείμενο πριν την εγκατάσταση, τότε διαβάστε το Howto της εγκατάστασης, μια σύντομη περιήγηση στη διαδικασία της εγκατάστασης. Άλλη χρήσιμη τεκμηρίωση περιλαμβάνει:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η λίστα αλληλογραφίας debian-boot είναι το κύριο φόρμουμ για συζήτηση και δουλειά σχετικά με τον Εγκαταστάτη του Debian.

Έχουμε επίσης ένα κανάλι IRC, #debian-boot στον ιστότοπο irc.debian.org. Το κανάλι αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για ανάπτυξη αλλά περιστασιακά και για υποστήριξη. Αν δεν πάρετε κάποια απάντηση, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά τη λίστα.