Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Ειδήσεις

[16 Μαρ 2020] Debian Installer Bullseye Alpha 2 release
[05 Δεκ 2019] Debian Installer Bullseye Alpha 1 release
Παλιότερες Ειδήσεις

Εγκαθιστώντας με τον Εγκαταστάτη του Debian (Debian-Installer)

Για επίσημα μέσα 10.4 εγκατάστασης του Debian και πληροφορίες, δείτε τη σελίδα του buster.

Όλοι οι σύνδεσμοι σε εικόνες αρχείων που ακολουθούν είναι για την έκδοση του Εγκαταστάτη του Debian που είναι υπό ανάπτυξη για την επόμενη έκδοση του Debian και θα εγκαταστήσει εξ ορισμού τη δοκιμαστική έκδοση του (bullseye).

Τρέχοντα ημερήσια στιγμιότυπα (snapshot)

εικόνες CD netinst (γενικά 150-280 MB)
εικόνες CD netinst (μέσω jigdo)
εικόνες CD πολλαπλών αρχιτεκτονικών netinst
άλλες εικόνες (netboot, κλειδιά USB κλπ.)

Αν οποιοδήποτε υλικό στο σύστημά σας απαιτεί τη φόρτωση υλισμικού (firmware) μέσω ενός οδηγού συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα συμπιεσμένα αρχεία πακέτων κοινού υλισμικού. Οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε τα συμπιεσμένα αρχεία και γενικές πληροφορίες σχετικά με τη φόρτωση υλισμικού στη διάρκεια μιας εγκατάστασης μπορούν να βρεθούν στο Οδηγό Εγκατάστασης (δείτε την Τεκμηρίωση στη συνέχεια).

Σημειώσεις

Μετά τη χρήση του Εγκαταστάτη του Debian, παρακαλούμε στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα.

Τεκμηρίωση

Αν πρόκειται να διαβάσετε ένα μοναδικό κείμενο πριν την εγκατάσταση, τότε διαβάστε το Howto της εγκατάστασης, μια σύντομη περιήγηση στη διαδικασία της εγκατάστασης. Άλλη χρήσιμη τεκμηρίωση περιλαμβάνει:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η λίστα αλληλογραφίας debian-boot είναι το κύριο φόρμουμ για συζήτηση και δουλειά σχετικά με τον Εγκαταστάτη του Debian.

Έχουμε επίσης ένα κανάλι IRC, #debian-boot στον ιστότοπο irc.debian.org. Το κανάλι αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για ανάπτυξη αλλά περιστασιακά και για υποστήριξη. Αν δεν πάρετε κάποια απάντηση, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά τη λίστα.