N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Nieuws

[21 mei 2016] Debian Installer Stretch Alpha 6 release
[10 jan 2016] Debian Installer Stretch Alpha 5 release
Ouder nieuws

Installeren met de Debian-Installer

Voor de officiële Debian 8.4 installatie-media en informatie, zie de jessie-pagina.

Alle images waarnaar hieronder wordt verwezen zijn voor de versie van Debian Installer die wordt ontwikkeld voor de volgende Debian release en zullen standaard Debian testing (stretch) installeren.

Bij de installatie van Debian testing raden we u aan om de Stretch Alpha 6 van het installatieprogramma te gebruiken, nadat u de errata heeft doorgenomen. Er zijn de volgende images beschikbaar voor Stretch Alpha 6: <-- Bij de installatie van Debian testing raden we u aan om de dagelijks gemaakte images van het installatieprogramma te gebruiken. Er zijn de volgende dagelijks gemaakte images beschikbaar: -->

Officiële release

netinst (meestal 150-280 MB) CD-images
Blu-ray (via jigdo)
andere images (netboot, USB-stick, etc.)

Of installeer het huidige wekelijkse snapshot van Debian testing die dezelfde versie van het installatieprogramma gebruikt als de laatste release:

Actuele wekelijkse momentopnamen

Blu-ray (via jigdo)

Actuele dagelijkse momentopnamen

netinst (meestal 150-280 MB) CD-images
multi-arch CD-images

Als uw systeem hardware bevat die het laden van firmware bij het stuurprogramma vereist, dan kunt u een van de tarballs van veelvoorkomende firmware-pakketten gebruiken. Instructies over het gebruik van deze tarballs en algemene informatie over het laden van firmware tijdens de installatie is te vinden in de installatiehandleiding (zie documentatie hieronder).

Opmerkingen

Wanneer u de Debian-Installer heeft gebruikt, stuur ons dan een installatie-rapport, ook als u geen problemen hebt ondervonden.

Documentatie

Als u maar één document doorleest voor de installatie, lees dan onze Installatie-howto, een snelle doorloop van het installatieproces. Andere nuttige documentatie is onder andere:

Contact opnemen

De debian-boot mailinglijst is de voornaamste plek voor discussie over en werk aan Debian-Installer.

We hebben ook een IRC-kanaal, #debian-boot op irc.debian.org. Dit kanaal wordt voornamelijk gebruikt voor ontwikkeling, maar soms ook voor ondersteuning. Als u hier geen reactie krijgt, probeer dan de mailinglijst.