Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Wiadomości

[15.04.2019] Debian Installer Buster RC 1 release
[02.02.2019] Debian Installer Buster Alpha 5 release
Starsze wiadomości

Instalacja przy pomocy Instalatora Debiana

Oficjalne nośniki instalacyjne oraz informacje dotyczące Debiana 9.9 są dostępne na stronie wydania stretch.

Wszystkie poniższe obrazy są dla wersji instalatora przygotowywanej dla następnej wersji Debiana, i domyślnie powodują instalację testowej wersji Debiana (buster).

Aby zainstalować wersję testową Debiana, zalecamy użyć wydania instalatora Buster RC 1, po sprawdzeniu jego erraty. Są dostępne następujące obrazy Buster RC 1:

Wydanie oficjalne

netinst (instalacja z sieci, płytka zawiera ok. 150-280 MB)
pełne zestawy Blu-ray (przez jigdo)
inne obrazy (netboot, na urządzenia USB itp.)

Lub zainstaluj bieżącą migawkę tygodniową Debian testing, która używa tej samej wersji instalatora jak ostatnie wydanie:

Aktualne migawki tygodniowe

pełne zestawy Blu-ray (przez jigdo)

Aktualne migawki codzienne

obrazy płyt netinst (zasadniczo 150-280 MB)
obrazy multi-arch

Jeśli jakieś urządzenie komputera wymaga firmware'u do załadowania sterownika, można użyć jednego z pakietów zawierających firmware. Instrukcje, jak używać tych pakietów i ogólne informacje na temat ładowania firmware'u podczas instalacji, można znaleźć w podręczniku instalacji (Installation Guide - patrz poniżej).

Uwagi

Po użyciu Instalatora Debiana prosimy o wysłanie nam raportu poinstalacyjnego, nawet jeśli nie było żadnych problemów.

Dokumentacja

Jeśli czytasz tylko jeden dokument przed instalacją, przeczytaj nasze Installation Howto, krótki przegląd procesu instalacji. Inne przydatne dokumenty to:

Kontakt

Lista dyskusyjna debian-boot jest głównym forum dyskusji i pracy nad Instalatorem Debiana.

Istnieje też kanał IRC #debian-boot na irc.debian.org. Jest on używany głównie przez deweloperów, ale czasem też dla wsparcia. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, spróbuj listy dyskusyjnej.