Nyheter

[2023-05-27] Debian Installer Bookworm RC 4 release
[2023-05-16] Debian Installer Bookworm RC 3 release
Äldre nyheter

Installera med Debian-Installer

För information och officiella installationsmedia för 12.6, se sidan för Bookworm.

Alla avbildningar som länkas nedan är för den version av Debianinstalleraren som utvecklas för nästa Debianutgåva och kommer som standard att installera uttestningsutgåvan (Trixie).

För att installera uttestningsutgåvan rekommenderar vi att du använder de dagliga utgåvorna av installationsprogrammet. Följande avbildningar är tillgängliga för de dagliga utgåvorna:

Aktuella dagliga avbildningar

cd-avbildning för nätinstallation
cd-avbildning för nätinstallation (via jigdo)
andra avbildningar (nätstart, usb-pinne, etc.)

Anmärkningar

Efter att du har använt Debian-Installer ber vi att du sänder en installationsrapport, även om du inte stötte på några problem.

Dokumentation

Om du bara läser ett dokument innan du installerar, läs vår installationsguide, en snabb genomgång av installationsprocessen. Andra nyttiga dokument är bland andra:

Kontakta oss

Sändlistan debian-boot är det primära forumet för diskussioner om och arbete på Debian-Installer.

Vi har dessutom en IRC-kanal, #debian-boot på irc.debian.org. Kanalen används främst för utveckling, men ibland även för support. Om du inte får ett svar bör du använda sändlistan istället.