Nyheter

[2023-02-19] Debian Installer Bookworm Alpha 2 release
[2022-09-22] Debian Installer Bookworm Alpha 1 release
Äldre nyheter

Installera med Debian-Installer

För information och officiella installationsmedia för 11.6, se sidan för Bullseye.

Alla avbildningar som länkas nedan är för den version av Debianinstalleraren som utvecklas för nästa Debianutgåva och kommer som standard att installera uttestningsutgåvan (Bookworm).

För att installera uttestningsutgåvan rekommenderar vi att du använder utgåvan Bookworm Alpha 2 av installationsprogrammet, efter att ha läst dess errata. Följande avbildningar är tillgängliga för Bookworm Alpha 2:

Officiella utgåvan

Nätverksinstallations-cd (via jigdo)
Kompletta blu-ray-uppsättningar (via jigdo)
Andra avbildningar (netboot, usb-minne, osv.)

Alternativt kan du använda en ögonblicksbild av uttestningsutgåvan. De avbildningar som byggs varje vecka genererar kompletta uppsättningar av avbildningar medans dom dagliga endast genererar några få avbildningar.

Dessa ögonblicksbilder installerar uttestningsutgåvan av Debian, men installeraren baseras på instabila utgåvan (Debian unstable).

Veckans ögonblicksbild

Kompletta blu-ray-uppsättningar (via jigdo)

Aktuella dagliga avbildningar

cd-avbildning för nätinstallation
cd-avbildning för nätinstallation (via jigdo)
andra avbildningar (nätstart, usb-pinne, etc.)

Anmärkningar

Efter att du har använt Debian-Installer ber vi att du sänder en installationsrapport, även om du inte stötte på några problem.

Dokumentation

Om du bara läser ett dokument innan du installerar, läs vår installationsguide, en snabb genomgång av installationsprocessen. Andra nyttiga dokument är bland andra:

Kontakta oss

Sändlistan debian-boot är det primära forumet för diskussioner om och arbete på Debian-Installer.

Vi har dessutom en IRC-kanal, #debian-boot på irc.debian.org. Kanalen används främst för utveckling, men ibland även för support. Om du inte får ett svar bör du använda sändlistan istället.