Nyheter

[2019-07-03] Debian Installer Buster RC 3 release
[2019-06-26] Debian Installer Buster RC 2 release
Äldre nyheter

Installera med Debian-Installer

För information och officiella installationsmedia för 10.0, se sidan för Buster.

Alla avbildningar som länkas nedan är för den version av Debianinstalleraren som utvecklas för nästa Debianutgåva och kommer som standard att installera uttestningsutgåvan (Bullseye).

Aktuella dagliga avbildningar

cd-avbildning för nätinstallation (vanligtvis 150-280 Mbyte)
cd-avbildning för nätinstallation (via jigdo)
cd-avbildning för nätinstallation för flera arkitekturer samtidigt
andra avbildningar (nätstart, usb-pinne, etc.)

Om din dator har maskinvara som kräver att ett fastprogram (firmware) läses in tillsammans med drivrutinen kan du använda en av tarbollarna med vanliga fastprogrampaket. Instruktioner för hur du använder tarbollarna samt generell information om att läsa in fastprogram under en installation finns i installationsguiden (se Dokumentation nedan).

Anmärkningar

Efter att du har använt Debian-Installer ber vi att du sänder en installationsrapport, även om du inte stötte på några problem.

Dokumentation

Om du bara läser ett dokument innan du installerar, läs vår installationsguide, en snabb genomgång av installationsprocessen. Andra nyttiga dokument är bland andra:

Kontakta oss

Sändlistan debian-boot är det primära forumet för diskussioner om och arbete på Debian-Installer.

Vi har dessutom en IRC-kanal, #debian-boot på irc.debian.org. Kanalen används främst för utveckling, men ibland även för support. Om du inte får ett svar bör du använda sändlistan istället.