Nyheter

[2021-08-02] Debian Installer Bullseye RC 3 release
[2021-06-14] Debian Installer Bullseye RC 2 release
Äldre nyheter

Installera med Debian-Installer

För information och officiella installationsmedia för 11.3, se sidan för Bullseye.

Alla avbildningar som länkas nedan är för den version av Debianinstalleraren som utvecklas för nästa Debianutgåva och kommer som standard att installera uttestningsutgåvan (Bookworm).

För att installera uttestningsutgåvan rekommenderar vi att du använder de dagliga utgåvorna av installationsprogrammet. Följande avbildningar är tillgängliga för de dagliga utgåvorna:

Aktuella dagliga avbildningar

cd-avbildning för nätinstallation (vanligtvis 150-280 Mbyte)
cd-avbildning för nätinstallation (via jigdo)
cd-avbildning för nätinstallation för flera arkitekturer samtidigt
andra avbildningar (nätstart, usb-pinne, etc.)

Om någon av hårdvaran i ditt system kräver att icke-fria fastprogram (firmware) läses in tillsammans med drivrutinen kan du använda en av tarbollarna med vanliga fastprogrampaket eller hämta en inofficiell avbildning som inkluderar dessa icke-fria fastprogram. Instruktioner om hur du använder tarbollarna och allmän information om hur du läser in fastprogram under en installation kan hittas i Installationsguiden.

inofficiella avbildningar med fast-program (firmware) inkluderad - dagliga byggen

inofficiella avbildningar med fast-program (firmware) inkluderad - byggen som byggs varje vecka

Anmärkningar

Efter att du har använt Debian-Installer ber vi att du sänder en installationsrapport, även om du inte stötte på några problem.

Dokumentation

Om du bara läser ett dokument innan du installerar, läs vår installationsguide, en snabb genomgång av installationsprocessen. Andra nyttiga dokument är bland andra:

Kontakta oss

Sändlistan debian-boot är det primära forumet för diskussioner om och arbete på Debian-Installer.

Vi har dessutom en IRC-kanal, #debian-boot på irc.debian.org. Kanalen används främst för utveckling, men ibland även för support. Om du inte får ett svar bör du använda sändlistan istället.