Advarsel! Denne oversættelse er for gammel, benyt venligst originalen.

Debians udviklerhjørne

Oplysningerne på denne side er offentligt tilgængelige, men primært af interesse for Debian-udviklere.

Generelt

Debians organisation
Debian har mange adgangssteder og mange mennesker er involveret. Denne sider forklarer hvem man skal kontakte vedrørende specifikke aspekter af Debian, og fortæller hvem der kan tænkes at svare.
Folkene
Debian laves i fællesskab af mange personer spredt rundt omkring i verden. Pakningsarbejde foretages normalt af både Debian-udviklere (Debian Developers, DD) (som alle er fuldgyldige medlemmer af Debian-projektet) og Debian-vedligeholdere (Debian Maintainers, DM). Her finder man både listen over Debian-udviklere og listen over Debian-vedligeholdere, sammen med hvilke pakker, de vedligeholder.

Dette er en omfattende liste over alle Debians udviklere, sammen med en liste over hvilke pakker de vedligeholder. Du kan også se Debian-udviklernes verdenskort og fotoalbum fra forskellige Debian-begivenheder.

Deltag i Debian
Debian-projektet består af frivillige og vi er sædvanligvis på udkig efter nye udviklere der har nogen teknisk viden, en interesse i fri software, samt noget fritid. Du kan også hjælpe Debian, se siden der henvises til ovenfor.
Udviklerdatabase
Databasen indeholder grundlæggende oplysninger som er tilgængelige for alle og mere private oplysninger som kun er tilgængelige for andre udviklere. Brug SSL-udgaven hvis du vil logge ind.

Ved hjælp af databasen kan du se en liste over projektmaskiner, få en udviklers GPG-nøgle, ændre din adgangskode og lære hvordan videresending af post opsættes i forbindelse med din Debian-konto.

Hvis du vil anvende en af Debians maskiner, så sørg for at at have læst Debians regler for maskinanvendelse.

Vedtægterne
Dokumentet er af yderste vigtighed for organisationen, det beskriver den organisatoriske struktur ved formelle beslutninger i projektet.
Afstemningsoplysninger
Alt hvad du altid har villet vide, om hvordan vi vælger vores ledere, vælger vore logoer og i det hele taget hvordan vi stemmer.
Udgivelser
Dette er en liste over tidligere og aktuelle udgivelser, til nogle af dem er der detaljerede oplysninger på separate websider.

Du kan også gå direkte til den aktuelle stabile udgivelse og test-distributionens websider.

Forskellige arkitekturer
Debian kører på mange forskellige computere (de Intel-kompatible var bare den første slags) og vedligeholderne af vores "tilpasninger" ("ports") har nogle nyttige websider. Se efter, måske får du lyst til at anskaffe dig selv endnu et underligt navngivet stykke metal.

Pakning

Debians retningsliniehåndbog
Denne håndbog beskriver retningslinierne for Debian-distributionen. Blandt andet strukturen og indholdet af Debian-arkivet, flere designspørgsmål vedrørende styresystemet, foruden tekniske krav som hver pakke skal opfylde for at blive optaget i distributionen.

Det korte af det lange er, at du er nødt til at læse den.

Der er flere dokumenter med relation til retningslinierne, som du måske kan være interesseret i - blandt andre:

Se også de foreslåede opdateringer til retningslinierne.

Bemærk at den gamle pakkehåndbog for størstedelens vedkommende er blevet integreret i nyere versioner af retningsliniehåndbogen.

Debians udvikleropslagsbog (Developers' Reference)
Formålet med dette dokument er at give en oversigt over anbefalede procedurer og tilgængelige ressourcer for Debian-udviklere. Også noget man er nødt til at læse.
Vejledning til nye udviklere
Dette dokumenter beskriver i almindeligt sprog hvordan en Debian-pakke opbygges og indeholder gode eksempler på hvordan man gør. Hvis du vil være udvikler (pakkefremstiller), så vil det helt sikkert være en god idé at læse dette dokument.

Igangværende arbejde

Test-distributionen
Du skal sørge for at dine pakker når til "test"-distributionen, for at de kan komme under overvejelse til at blive en del af den næste Debian-udgivelse.
Kritiske udgivelsesfejl
Dette er en liste over fejl der kan resultere i, at en pakke bliver fjernet fra test-distributionen ("testing"), eller i nogle tilfælde endda forsage at udgivelsen af distributionen bliver forsinket. Fejlrapporter med en alvorlighedsgrad højere end eller lig med "serious" (alvorlig) er kvalificerede til at komme på listen - sørg for at rette sådanne fejl i dine pakker så hurtigt som muligt.
Fejlsporingssystemet
Selve Debians fejlsporingssystem (BTS), til rapportering, diskussion og fejlrettelser. Rapporter over problemer i næsten alle dele af Debian er velkomne. BTS er nyttig for både brugere og udviklere.
Pakke-oversigter, fra en udviklers synsvikel
Websiderne til pakkeoplysning og pakkesporing stiller samlinger af værdifulde oplysninger til rådighed for vedligeholderne.
Debian Package Tracker
Pakkesporingen giver udviklere, som ønsker at være ajour med andre pakker, mulighed for at tegne abonnement (via e-mail) på en service, der sender dem kopier af fejlrapporter og beskeder om uploads og installationer vedrørende de pakker, som der er tegnet abonnement på.
Pakker som har brug for hjælp
"Work-Needing and Prospective Packages", forkortet WNPP (pakker, som der er brug for hjælp til og eventuelt fremtidige pakker), er en liste over Debian-pakker, der savner en ny vedligeholder samt også pakker der ikke er blevet optaget i Debian endnu. Kig på listen hvis du vil oprette, adoptere eller afgive en pakke.
Systemet Incoming
Nye pakker uploades til systemet "Incoming" (indkommende) på de interne arkivservere. Accepterede pakker bliver næsten omgående tilgængelige via HTTP og fire gange i døgnet overført til filspejlene.
Bemærk: På grund af den måde Incoming fungerer på, anbefaler vi ikke at spejle det.
Lintian-rapporter
Lintian er et program, som kontrollerer om en pakke lever op til retningslinierne. Du bør køre det før hver upload; der er rapporter over alle pakker i distributionen på den førnævnte side.
Den generelle side med ledige gøremål
På Debians wiki opsamles råd til udviklere og andre bidragydere.
Distributionen experimental
Den eksperimentelle (experimental) distribution anvendes som et midlertidigt opbevaringsområde til meget eksperimentelle programmer. Brug kun pakker fra experimental, hvis du allerede ved hvordan man bruger unstable.

Projekter

Debian er en stor gruppe og består som en sådan af flere interne grupper og projekter. Her er i kronologisk rækkefølge de projekter, som har websider: