Debians projektsekretær

Efterhånden som Debian-projektet voksede, blev det klart, at et sæt halvformelle regler var nødvendige som en hjælp ved konfliktløsninger, og som et resultat blev vedtægterne skrevet. Debians vedtægter beskriver organisationens struktur for formel beslutningstagning i projektet. Vedtægterne fortæller hvem, der træffer beslutninger og hvilke rettigheder et sådant beslutningstagende indvivid eller gruppe har. Posten som projektsektretær er en af de seks poster i, der i Debians vedtægter er beskrevet som et beslutningstagende individ eller gruppe.

Alle Debian-udviklere kan komme i betragtning til posten som Debians projektsekretær. Enhver person kan have flere poster, dog må projektsekretæren ikke samtidig være Debians projektleder eller formand/forkvinde for den tekniske komite.

Udnævnelse

I modsætning til andre stedfortrædere, der er udnævnt af projektlederen, udnævnes den næste projektsekretær af projektlederen og den aktuelle projektsekretær. I tilfælde af, at den aktuelle sekretær og projektlederen er uenige, skal de bede udviklerne, gennem en generel beslutning, om at udnævne en sekretær.

Projektsekretæren udnævnes for et år ad gangen, hvorefter vedkommende enten skal genudnævnes eller en ny sekretær skal udnævnes.

Opgaver som udføres af projektsekretæren

Varetagelse af afstemninger

Den mest synlige opgaver, som udføres af sekretæren er varetagelse af afstemninger i projektet - særligt valg af projektleder, men også andre afstemninger (eksempelvis generelle beslutninger). Det, at afholde en afstemning indebærer også, afgørelse af antallet af og identiteten på de stemmeberettigede, til udregning af det beslutningsdygtige antal.

Stedfortræder for andre tilhverv

Projektsekretæren kan være stedfortræder for lederen, sammen med formanden/forkvinden for den tekniske komite. I denne situation træffer de i fællesskab beslutninger, hvis de anser det for uopsætteligt - men kun hvis det er absolut nødvendigt og kun når der er bred enig blandt udviklerne.

Hvis der ikke er en projektsekretær eller den aktuelle sekretær ikke er at træffe og ikke har uddelegeret beslutningsansvar, så kan beslutningen træffes eller uddelegeres af formanden/forkvinden for den tekniske komite, som fungerende sekretær.

Fortolkning af vedtægterne

Sekretæren er også ansvarlig for, at dømme i uenighed om hvordan vedtægterne skal fortolkes.

Kontaktoplysninger

Kontakt Debians projektsekretær ved at sende en e-mail på engelsk til secretary@debian.org.

Om den nuværende sekretær

Den nuværende projektsekretær er Kurt Roeckx kroeckx@debian.org. Kurt har været involveret i fri software og Linux siden 1995, og har været Debian-udvikler siden august 2005
Kurt har en master-grad i elektronik og ICT fra Hogeschool voor Wetenschap & Kunst.

Kurt har været projektsekretær siden februar 2009; han overtog posten, da den tidligere sekretær, Manoj Srivastava, trak sig. Ud over at være projektsekretær, er Kurt en AMD64-tilpasser og vedligeholder tolv pakker, deriblandt libtool, ntp og openssl.

Posten som assisterende sekretær

På grund af den stigende arbejdsbyrde (dvs. afstemninger), som sekretæren efterhånden kom til at skulle håndtere, besluttede daværende projektleder Steve McIntyre og den tidligere sekretær (Manoj) at det ville være en god ide at udnævne en assistent i tilfælde af utilgængelighed.
I øjeblikket varetager Neil McGovern neilm@debian.org posten.


Debians projektsekretær.