De Secretaris van het Debian-project

Naarmate het Debian-project groeide, werd het duidelijk dat er een aantal semi-formele regels nodig was om te helpen bij het oplossen van conflicten en als gevolg hiervan werden de statuten opgesteld. De statuten van Debian beschrijven de organisatiestructuur voor de formele besluitvorming in het project. De statuten bepalen wie de beslissingen neemt en welke bevoegdheden elk besluitvormend individu of orgaan heeft. Het Projectsecretariaat is een van de zes entiteiten die in de statuten vermeld worden als besluitvormingsentiteit.

Elke Debian ontwikkelaar komt in aanmerking voor de functie van Debian Projectsecretaris. Iedereen mag meerdere functies bekleden, behalve dat de projectsecretaris niet ook de projectleider van Debian of de voorzitter van het technisch comité mag zijn.

Aanstelling

In tegenstelling tot andere afgevaardigden, die worden aangesteld door de projectleider, wordt de volgende projectsecretaris benoemd door de projectleider en de huidige projectsecretaris. Indien de huidige secretaris en de projectleider het niet eens zijn, moeten zij de ontwikkelaars via een algemene resolutie vragen een secretaris te benoemen.

De ambtstermijn van de projectsecretaris bedraagt één jaar; daarna moet deze of een andere secretaris worden (her)benoemd.

Taken van de projectsecretaris

Stemmingen houden

De meest zichtbare taak van de secretaris is het houden van stemmingen voor het project -- met name de verkiezing van de Projectleider (DPL), maar ook alle andere stemmingen die worden gehouden (algemene resoluties, bijvoorbeeld). Het houden van een stemming houdt ook in dat het aantal en de identiteit van de stemgerechtigden wordt bepaald met het oog op de berekening van het quorum.

Andere functionarissen vervangen

De projectsecretaris kan, samen met de voorzitter van het technisch comité, de leider vervangen. In deze situatie kunnen ze gezamenlijk besluiten nemen als ze deze hoognodig achten - maar alleen wanneer dit absoluut noodzakelijk is en alleen wanneer dit in overeenstemming is met de consensus onder de ontwikkelaars.

Als er geen projectsecretaris is of de huidige secretaris niet beschikbaar is en de bevoegdheid voor het nemen van een besluit niet heeft gedelegeerd, kan het besluit worden genomen of gedelegeerd door de voorzitter van het technisch comité, als waarnemend secretaris.

De statuten interpreteren

De secretaris is ook verantwoordelijk voor de beslechting van geschillen over de interpretatie van de statuten.

Contactinformatie

U kunt contact opnemen met de projectsecretaris van Debian door een e-mail in het Engels te sturen naar secretary@debian.org.

Over onze huidige secretaris

De huidige projectsecretaris is Kurt Roeckx <kroeckx@debian.org>. Kurt is sinds 1995 betrokken bij vrije software en Linux, en is een Debian-ontwikkelaar sinds augustus 2005.
Kurt heeft een masterdiploma in elektronica en ICT, uitgereikt door de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst.

Kurt is projectsecretaris sinds februari 2009; hij nam de functie op zich nadat de vorige secretaris, Manoj Srivastava, ontslag had genomen. Naast projectsecretaris is Kurt betrokken bij het geschikt maken van Debian voor AMD64 en onderhoudt hij 12 pakketten, waaronder libtool, ntp en openssl.

De functie van assistent-secretaris

Door de toenemende hoeveelheid werk (d.w.z.: stemmingen) die de secretaris begon te moeten verwerken, besloten de DPL (destijds Steve McIntyre) en de vorige secretaris (Manoj) dat het een goed idee zou zijn om een assistent aan te stellen in geval van onbeschikbaarheid.
Momenteel bekleedt Neil McGovern <neilm@debian.org> deze functie.


De secretaris van het Debian-Project