Debians projektsekreterare

När Debianprojektet växte, blev det uppenbart att det behövdes en uppsättning semi-formella regler som hjälp i konfliktlösning, och som ett resultat skrevs stadgarna. Debians stadgar beskriver organisationsstrukturen för formellt beslutsfattande i projektet. Stadgarna beskriver vilka som tar beslut, samt vilka krafter som ges varje sådan beslutstagande individ eller grupp. Gruppen runt projektsekreteraren är en av de sex enheterna som är uppräknade i Debians stadgar som en beslutstagande enhet.

Alla Debianutvecklare är berättigade till posten som Debians projektsekreterare. Alla personer kan inneha flera poster, förutom att projektsekreteraren inte kan vara Debians projektledare, eller styrelseordföranden i tekniska kommittén.

Utnämning

Till skillnad mot andra ställföreträdande , som är tillsatta av projektledaren, så tillsätts nästa projektsekreterare av projektledaren samt nuvarande projektsekreteraren. Om nuvarande sekreteraren och projektledaren är oeniga så skall de fråga utvecklarna genom en generell resolution för att tillsätta sekreteraren.

Projektsekreteraren utnämns för ett år åt gången, och efter detta skall de antingen återväljas, eller en ny sekreterare tillsättas.

Uppgifter som utförs av projektsekreteraren

Utföra omröstningar

Den mest synliga uppgiften som utförs av sekreteraren är att utföra omröstningar för projektet -- framförallt valen av projektledare, men även alla andra omröstningar (Allmänna resolutioner, till exempel). Att genomföra en omröstning innefattar även att avgöra antalet och identiteten på de röstningsberättigade, för beräkning av beslutsmässighet.

Ställföreträdare för andra tjänstemän

Projektsekreteraren kan vara ställföreträdare för projektledaren, tillsammans med styrelseordföranden i tekniska kommittén. I denna situation kan de tillsammans ta beslut om de finner det nödvändigt -- men endast om det är absolut nödvändigt, och endast då det finns bred enighet för detta bland utvecklarna.

Om det inte finns någon projektsekreterare eller om nuvarande sekreteraren är otillgänglig och inte har delegerat beslutsansvar så kan beslutet tas eller delegeras ut av styrelseordföranden i tekniska kommittén, som tillförordnad sekreterare.

Tolkning av stadgarna

Sekreteraren är även ansvarig för att avgöra eventuella dispyter rörande tolkning av stadgarna.

Kontaktinformation

Kontakta Debians projektsekreterare genom att skicka e-post på engelska till secretary@debian.org.

Om vår nuvarande sekreterare

Den nuvarande projektsekreteraren är Kurt Roeckx <kroeckx@debian.org>. Kurt har varit involverad i Fri Mjukvara och Linux sedan 1995, och har varit en Debianutvecklare sedan Augusti 2005.
Kurt har en magisterexamen i elektronik och ICT, som tilldelades av Hogeschool voor Wetenschap & Kunst.

Kurt har varit projektsekreterare sedan Februari 2009; han tog posten efter att föregående sekreteraren, Manoj Srivastava, avgick från posten. Utöver att vara projektsekreterare så är Kurt även en AMD64-anpassare och underhåller 12 packages inklusive libtool, ntp och openssl.

Posten som assisterande sekreterare

På grund av den ökande mängden arbete (t.ex. omröstningar) som sekreteraren började vara tvungen att hantera, beslutade dåvarande projektledaren Steve McIntyre och tidigare sekreteraren (Manoj) att det kunde vara en god idé att utnämna en assistent i fall av otillgänglighet.
För närvarande har Neil McGovern <neilm@debian.org> denna position.


Debians projektsekreterare