Βοηθώντας με τις ιστοσελίδες του Debian

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συνεισφέρετε στον ιστότοπο του Debian. Εξαιτίας του μεγέθους του Debian και του γεγονότος ότι οι προγραμματιστ(ρι)ες είναι όλοι/ες εθελοντές/τριες, έχουμε διαιρέσει τα περισσότερα καθήκοντα σε κομμάτια που είναι πιο διαχειρίσιμα. Η περισσότερη δουλειά που χρειάζεται για να βοηθήσετε στη συντήρηση του ιστότοπου δεν περιλαμβάνει προγραμματισμό οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ταλέντα σχεδόν οποιουδήποτε ενθουσιώδους χρήστη υπολογιστών.

Άτομα που θέλουν να βοηθήσουν με τον ιστότοπο με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο θα ήταν καλό να εγγραφούν στη λίστα αλληλογραφίας debian-www. Συντονιστές μεταφράσεων πρέπει να εγγραφούν στη λίστα αυτή. Όλες οι συζητήσεις που αφορούν τον ιστότοπο λαμβάνουν χώρα εκεί.

Πού πηγαίνετε από αυτό το σημείο εξαρτάται από τα ενδιαφέροντά σας: