Hjälpa till med Debians webbsidor

Introduktion

Tack för visat intresse för att arbeta på Debians webbplats. På grund av storleken på Debian och att alla utvecklare är frivilligarbetande har vi delat på de flesta arbetsuppgifter till mer hanterbara delar. Den största delen av det arbete som behövs med att underhålla webbplatsen involverar inte programmering, så så gott som vilken datorentusiast som helst kan hjälpa till.

De som hjälper till med webbplatsen på något sätt bör prenumerera på sändlistan debian-www. Översättningssamordnare måste prenumerera. Alla diskussioner om webbplatsen hålls där.

Hur du går vidare härifrån beror på vad du är intresserad av: