Upozornění! Tento překlad je příliš zastaralý, prohlédněte si prosím originál.

Překlad webových stránek Debianu

Aby byla práce překladatelů co nejjednodušší, jsou stránky generovány trochu odlišně, než mnoho jiných. Stránky jsou ve skutečnosti generovány ze zdroje wml. Pro každý jazyk jsou zde samostatné složky.

Pokud plánujete začít úplně nový překlad stránek Debianu, podívejte se prosím na kapitolu začínáme nový překlad.

Překlad jednotlivých stránek

K oddělení konkrétního obsahu stránek od společných částí výsledných stránek, používáme jazyk WML. To znamená, že k úpravě stránek je potřeba změnit WML soubory místo HTML souborů. K získání aktuálních zdrojů použijte CVS. Potřebujete získat nejméně dvě složky: webwml/english/ a webwml/<jazyk>/.

K přeložení jedné stránky z angličtiny do vašeho jazyka je potřeba přeložit původní .wml soubor a umístit jej do struktury složek daného jazyka. Pro správnou funkci odkazů musí být cesta a jméno souboru stejné jako ve složce anglického jazyka.

Hlavičky překladů

Je velmi doporučeno, aby překladatel přidal dodatečné informace do hlavičky po poslední #use položce. Pro jednodušší aktualizaci je vhodné vložit revizi z originálního dokumentu, který byl přeložen. Řádek vypadá takto: #use wml::debian::translation-check translation="x.y"

Některé překladatelské týmy také používají tento řádek k označení oficiálního překladatele jednotlivých stránek. Pokud to tak uděláte, budete dostávat automaticky emaily, když stránky, které spravujete, budou v anglickém jazyce aktualizovány. Pokud to tak chcete, jednoduše přidejte vaše jméno jako správce nakonec #use řádky takto: #use wml::debian::translation-check translation="x.y" maintainer="vaše jméno". Nastavíte-li proměnnou DWWW_MAINT, nebo použijete u příkazu přepínač -m, skript copypage.pl jej automaticky doplní.

Samozřejmě musíte vysvětlit robotovi, kdo jste, jak často chcete dostávat automatické emaily a jejich obsah. Proto upravte (nebo váš koordinátor) soubor webwml/jazyk/international/jazyk/translator.db.pl v CVS. Skladba je celkem pochopitelná. Pokud tento soubor dosud neexistuje pro váš jazyk, můžete použít jako šablonu soubor francouzského týmu. Robot může posílat několik druhů informací a pro každou z nich můžete zvolit frekvenci posílání. Informace jsou následující:

Každá položka může obsahovat některou z následujících hodnot: 0 (nikdy), 1 (měsíčně), 2 (týdně) nebo 3 (denně).

Příklad::

        'Martin Quinson' => {
            email    => 'martin.quinson@tuxfamily.org',
            summary   => 3,
            logs    => 3,
            diff    => 3,
            tdiff    => 0,
            file    => 0
        },

Hlavička stránek může být jednoduše vytvořena pomocí skriptu copypage.pl umístěném v kořenové složce webwml. Skript zkopíruje stránku na správné místo, vytvoří složky a v případě potřeby soubory Makefile a automaticky přidá požadovanou hlavičku. V případě, že se již kopie stránky v repositáři nachází, ať už proto, že z něj byla odstraněna (kvůli tomu, že byla příliš zastaralá), nebo protože již někdo překlad odeslal a vaše místní kopie repositáře není tedy aktuální, budete upozorněni.

V případě, že chcete začít používat copypage.pl, měli byste nejprve nastavit soubor language.conf, který tento skript používá k určení jazyka, který překládáte. V souboru je potřeba mít pouze řádek s názvem jazyka, toď vše. Jazyk můžete také nastavit pomocí proměnné DWWW_LANG a pomocí proměnné DWWW_MAINT vložit své jméno, takto se vloží jako správce překladu do hlaviček vytvořených souborů wml. Ve skriptu jsou dostupné další funkce. K získání nápovědy jej spusťte bez jakéhokoli argumentu.

Po spuštění příkazu ./copypage.pl soubor.wml, přeložte původní text v souboru. Komentáře v souborech označují položky, které nemají být překládány - respektujte je. Nedělejte žádné zbytečné změny ve formátování. Pokud by bylo třeba něco opravit, bude to potřeba provézt nejprve v původním souboru.

Zhotovení a uveřejnění stránky

Protože používáme technologii výběru obsahu stránky, HTML soubory nejsou pojmenovány soubor.html, ale soubor.<jazyk>.html, kde <jazyk> je dvouznakový kód jazyka odpovídající normě ISO 639 (například fr je kód pro francouzštinu).

HTML soubor můžete vytvořit z WML souboru spuštěním příkazu make soubor.<jazyk>.html. Pokud se vám to podaří, zkontrolujte správnost skladby souboru příkazem weblint soubor.<jazyk>.html.

Stránky budou obnoveny z CVS na hlavním webovém serveru. Tento proces je z velké části nepřístupný chybám. Nicméně, pokud vložíte chybný soubor na nejvyšší úroveň vašich překladů (například nejvyšší index.wml soubor), přeruší se proces obnovy stránek a zruší se další proces aktualizace webových stránek. Věnujte prosím těmto souborům zvýšenou pozornost.

Pokud je stránka v pořádku, můžete vložit soubor do CVS. Pokud máte práva k této činnosti, spusťte cvs commit. Pokud ne, pošlete přeloženou stránku někomu, kdo má práva zápisu do repozitáře.

Zahájení nového překladu

Pokud chcete zahájit překlad webových stránek Debianu do nového jazyka, pošlete nám email (v angličtině) na adresu webmaster@debian.org.

Nejdříve ze všeho se ujistěte, že máte vhodný výstup zdrojového stromu, tak jak je popsáno na úvodní stránce o CVS.

Pokud jste již z CVS archivu získali složku webwml/ a (alespoň) webwml/english/, začněte vytvořením nové složky pro váš překlad vedle složky english/ a dalších. Jméno složky musí být v angličtině a výhradně malými písmeny (například "german", ne "Deutsch").

Zkopírujte Make.lang a .wmlrc soubory ze složky english/ do složky s novým překladem. Tyto soubory jsou nezbytné pro vytvoření vašeho překladu ze souborů WML. Jsou navrženy tak, že po zkopírování do složky pro nový jazyk, je třeba změnit pouze tyto věci:

 1. V souboru Make.lang musí být změněna proměnná LANGUAGE.
 2. V souboru .wmlrc musí být změněny proměnné CUR_LANG, CUR_ISO_LANG a CHARSET. Přidejte sem CUR_LOCALE, pokud to potřebujete pro řazení.
 3. Některé jazyky mohou vyžadovat speciální nastavení kódování textu. To můžete provézt pomocí voleb --prolog a --epilog u wml. K tomu použijte proměnné WMLPROLOG a WMLEPILOG v souboru Make.lang.
 4. Proměnná LANGUAGES musí být nastavena v nejvyšším souboru webwml/Makefile. Váš jazyk bude tedy sestaven spolu s ostatními jazyky na www.debian.org. Preferujeme, když tuto změnu necháte na správci stránek (webmasterovi), protože si nemusíte být vědom, že váš překlad obsahuje chybu, která může přerušit sestavování zbytku webových stránek.

Když už to máte hotovo, vložte následující řádek do nového souboru nazvaného "Makefile" v této složce:

include $(subst webwml/yourlanguagedir,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile

(Samozřejmě nahraďte text yourlanguagedir jménem složky vašeho jazyka.)

Nyní vytvořte podsložku "po" uvnitř složky vašeho jazyka a zkopírujte stejný soubor Makefile do této složky. (cp ../Makefile .).

Ve složce po/ spusťte make init-po pro vygenerování výchozího seznamu *.po souborů.

Nyní, když máte hotovu kostru, můžete začít přidávat překlady našich sdílených WML značek použitých v šablonách. První šablony, které byste měli přeložit jsou ty, které se objevují ve všech webových stránkách, jako klíčová slova v hlavičkách, položky navigační lišty a zápatí stránek.

Začněte překládat po/templates.xy.po soubor (kde xy je dvouznakový kód vašeho jazyka). Pro každý msgid "něco" je zde prázdný msgstr "", kde byste měl doplnit překlad textu něco mezi dvojitými uvozovkami po značce msgstr.

Nemusíte přeložit všechny řetězce ve všech souborech .po. Jenom ty, které právě potřebujete pro překlad vašich stránek. Pro zjištění, zda potřebujete přeložit nějaký řetězec, se dívejte do komentářů v .po souborech hned nad každou msgid položkou. Pokud je odpovídající soubor v english/template/debian, měli byste tento soubor pravděpodobně přeložit. Pokud ne, můžete to odložit na pozdější dobu, kdy budete zrovna překládat odpovídající část webových stránek.

Po soubory jsou (z větší části) vytvořené tak, aby byly pro překladatele co nejjednodušší a není tedy třeba zasahovat do složky english/template/debian. Pokud naleznete nějaké chyby ve složce se šablonami, ujistěte se prosím, že jsou opravy provedné na nejvyšším stupni (nebojte se požádat někoho, aby to za vás udělal). Je to lepší, než vložit aktuální překlad, což bývá (obvykle) nejčastější problém.

Pokud si nejste jistí, zda děláte něco správně, zeptejte se ještě před vložením vaší práce do CVS v konferenci debian-www.

Poznámka: Pokud potřebujete provést jakoukoliv jinou změnu, pošlete email na debian-www s textem, co všechno jste změnili a proč, aby mohl být případný problém opraven.

Když je šablona kostry hotova, můžete začít překládat titulní stánku a další *.wml soubory. Seznam souborů, které by měly být přeloženy první najdete na stránce s pokyny pro překladatele. Překlad *.wml stránek je popsán výše na této stránce.

Obnovení zastaralých překladů

Jak je popsáno v Jak udržet překlady aktuální zastaralé překlady webu mohou být automaticky odstraněny, jakmile uplyne dlouhá doba, po kterou nejsou aktualizovány.

Používáte-li skript copypage.pl se souborem, který byl z CVS odstraněn, skript stránku odmítne zkopírovat a místo toho vás požádá, abyste jej obnovili. Pomocí cvs log u odstraněného souboru si můžete ověřit důvod, proč byl z cvs odstraněn (nebo pomocí webového rozhraní, smazané soubory naleznete v podadresáři "Attic").

Chcete-li obnovit zastaralý překlad, použijte cvs status (či cvs log) ke zjištění čísla verze smazaného souboru a potom jej zpětně zařaďte.

Například, je-li smazaný soubor "deleted.wml" a smazaná verze je 1.7, verze před smazáním je 1.6 (smazaná verze mínus jedna). Soubor obnovíte spuštěním:

  cvs update -j 1.7 -j 1.6 deleted.wml

Jakmile toto provedete, dokument musíte před odesláním samozřejmě opět aktualizovat. Jinak může být smazán.

Závěr vyprávění

Popis uvedený výše bude pravděpodobně dostačující pro rozjezd. Později se budete zřejmě chtít podívat do následujících dokumentů, které poskytují podrobnější vysvětlení a dodatečné užitečné informace.

Doufáme, že oceníte práci, kterou děláme pro co nejjednodušší překlad stránek. Jak již bylo řečeno, pokud budete mít jakékoliv otázky, zeptejte se v konferenci debian-www.