Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Tłumaczenie stron Debiana

Aby maksymalnie ułatwić pracę tłumaczom, strony są generowane nieco inaczej niż wielu z was przywykło. Strony web są aktualnie generowane przy użyciu źródła które jest oznaczone poprzez wml. Istnieją osobne katalogi dla każdego języka.

Jeśli planujesz rozpocząć zupełnie nowe tłumaczenie stron Debiana spójrz na dział poświęcony rozpoczynaniu nowych tłumaczeń.

Tłumaczenie pojedynczych stron

Używamy WML aby oddzielić specyficzną zawartość stron od elementów wspólnych dla różnych stron. Oznacza to, że należy edytować pewne źródłowe pliki WML w przeciwieństwie do plików HTML. Proszę używać CVS by zdobyć najnowsze źródła. Musisz sprawdzać przynajmniej w dwóch katalogach: webwml/english/ i webwml/<language>/.

Aby przetłumaczyć pojedynczą stronę na Twój rodzimy język, oryginalny plik .wml musi być przetłumaczony i umieszczony w katalogu rodzimego języka. Ścieżka względna i nazwa muszą być takie same jak w katalogu angielskim aby linki do Twojego tłumaczenia mogły działać poprawnie.

Nagłówki tłumaczeń

Jest bardzo zalecane by tłumacz dodał dodatkową linię do nagłówka po ostatnim zapisie #usew oryginalnym pliku dokumentującą dokładną wersję oryginalnego pliku, który został przetłumaczony. Dodanie zapisu powoduje, że dokonywanie aktualizacji jest łatwiejsze. Linia ta powinna wyglądać tak: #use wml::debian::translation-check translation="x.y".

Niektóre grupy zajmujące się tłumaczeniem używają tej linii do oznaczenia oficjalnego tłumacza każdej strony. Postępując w ten sposób otrzymasz automatycznie maile kiedy strony którymi się opiekujesz zostały zaktualizowane w języku angielskim i powinieneś zwrócić uwagę na uaktualnienie tłumaczenia. Aby to uczynić dodaj swoje nazwisko jako opiekuna strony na końcu sekcji #use. Dodana linia powinna wyglądać tak: #use wml::debian::translation-check translation="x.y" maintainer="Twoje Imię i Nazwisko". Skrypt copypage.pl zrobi to automatycznie jeśli ustawisz zmienną środowiskową DWWW_MAINT lub użyjesz opcji -m w linii polecenia.

Powinieneś również wyjaśnić automatom zarządzającym tłumaczeniami kim jesteś, jak często chciałbyś otrzymywać automatyczne maile i jaka powinna być ich zawartość. Aby to zrobić, zmień (lub poproś o to Twojego koordynatora) plik webwml/language/international/language/translator.db.pl w repozytorium CVS. Składnia powinna być oczywista i możesz użyć pliku zespołu francuskiego jako wzoru, jeśli ten plik nie istnieje jeszcze dla Twojego języka. Automaty mogą wysyłać kilka rodzajów informacji i dla każdej z nich, możesz wybrać częstotliwość z jaką będą one do Ciebie wysyłane. Różnymi rodzajami informacji są:

Następnie dla każdej z powyższych informacji, powinieneś wybrać jedną z wartości: 0 (nigdy), 1 (miesięcznie), 2 (tygodniowo), 3 (dziennie).

Przykładowo:

        'Martin Quinson' => {
            email    => 'martin.quinson@tuxfamily.org',
            summary   => 3,
            logs    => 3,
            diff    => 3,
            tdiff    => 0,
            file    => 0
        },

Nagłówek strony web łatwo może być utworzony przy użyciu skryptu copypage.pl w katalogu webwml. Skrypt skopiuje stronę we właściwe miejsce, utworzy katalogi i pliki makefile jeśli jest to konieczne i doda wymagane nagłówki automatycznie. Zostaniesz ostrzeżony, jeśli strona, którą zamierzasz skopiować znajduje się już w repozytorium — czy to dlatego że została usunięta (z powodu zbytniej dezaktualizacji), czy też dlatego że ktoś wysłał już tłumaczenie, a Twoja lokalna kopia repozytorium jest nieaktualna.

Aby zacząć korzystać z copypage.pl należy najpierw skonfigurować plik language.conf, na podstawie którego skrypt określi na jaki język tłumaczysz. Plik ten powinien zawierać linię z nazwą języka, to wszystko. Możesz także ustawić język przy pomocy zmiennej środowiskowej DWWW_LANG, i używać zmiennej DWWW_MAINT by podać swoje imię i nazwisko do dodania do nagłówka generowanych plików wml, jako opiekun tłumaczenia. Skrypt ma też inne funkcje — uruchom go bez żadnych argumentów aby zobaczyć pomoc.

Po uruchomieniu np. ./copypage.pl nazwa_pliku.wml przetłumacz oryginalny tekst w pliku. Komentarze w pliku pokażą, jeżeli istnieją jakikolwiek pozycje, które nie powinne być tłumaczone; przestrzegaj tych zapisów. Nie rób żadnych zbędnych zmian w formatowaniu; jeśli coś wymaga poprawki powinno to być poprawione w oryginalnym pliku.

Budowanie stron i publikowanie

Od kiedy używamy negocjacji zawartości, pliki HTML nie są nazywane plik.html ale nazwa_pliku.<lang>.html, gdzie <lang> jest dwuliterowym kodem języka zgodnym z ISO 639 (np.fr dla języka francuskiego).

Możesz zbudować strony HTML z WML uruchamiając polecenie make plik.<lang>.html. Jeśli polecenie zakończy się sukcesem, sprawdź czy składnia jest w pełni zgodna z weblint nazwa_pliku.<lang>.html.

Strony web są przebudowywane z repozytorium CVS na głównym serwerze www i proces ten polega w większości na wyeliminowaniu błędów. Jeżeli prześlesz uszkodzony plik z najwyższego poziomu Twojego tłumaczenia (na przykład plik index.wml) zniweczy to proces budowania i zatrzyma wszelkie inne aktualizacje strony web. Prosimy zwracać szczególną uwagę na te pliki.

Jeśli przetłumaczona strona jest gotowa do wysłania, możesz ją przesłać do repozytorium CVS. Jeśli masz prawo zapisu w repozytorium, uruchom komendę cvs commit. Jeśli nie masz praw do zapisu, wyślij przetłumaczony plik do kogoś z prawami zapisu do repozytorium.

Rozpoczęcie nowego tłumaczenia

Jeśli chciałbyś rozpocząć tłumaczenie stron Debiana w nowym języku, wyślij nam e-mail (w języku angielskim) pod adres webmaster@debian.org.

Po pierwsze, upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś drzewo źródłowe, jak zostało to opisane w naszej stronie wprowadzającej do CVS.

Po sprawdzeniu katalogów webwml/ i (przynajmniej) webml/english/, zacznij tworzyć nowy katalog dla Twojgo tłumaczenia obok katalogu english/ i innych. Nazwa katalogu na tłumaczenia musi być zapisana w języku angielskim i małymi literami (np. "german" a nie "Deutsch").

Skopiuj pliki Make.lang i .wmlrc z katalogu english/ do nowoutworzonego katalogu na Twoje tłumaczenie. Te pliki są kluczowe w procesie budowy Twojego tłumaczenia z plików WML. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, abyś po ich przekopiowaniu do katalogu nowego języka, musiał tylko zmienić następujące rzeczy:

 1. Zmienna LANGUAGE musi być ustawiona w pliku Make.lang.
 2. Zmienne CUR_LANG, CUR_ISO_LANG i CHARSET muszą być zmienione w pliku .wmlrc. Dodaj zmienną CUR_LOCALE, jeśli potrzebujesz jej do sortowania.
 3. Niektóre języki mogą potrzebować dodatkowego przetworzenia aby obsługiwać zestawy znaków (języka polskiego to nie dotyczy - tlum.). Można tego dokonać poprzez użycie opcji --prolog i --epilog w odniesieniu do wml. Użyj zmiennych WMLPROLOG i WMLEPILOG w Make.lang.
 4. Zmienna LANGUAGES musi być zmieniona w głównym pliku webwml/Makefile tak aby strony z Twoim językiem były budowane łącznie z innymi językami na www.debian.org. Preferujemy, abyś pozostawił dokonanie tej szczególnej zmiany webmasterowi, ponieważ możesz nie być powiadomiony, że Twoje tłumaczenie jest uszkodzone, kiedy odświeżasz repozytorium CVS, co z kolei może spowodować zatrzymanie procesu budowania reszty stron z tłumaczeniami.

Gdy powyższe zmiany zostały dodane, umieść następującą linię w nowym pliku nazwanym "Makefile" w katalogu:

include $(subst webwml/yourlanguagedir,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile

Podmień yourlanguagedir na nazwę katalogu Twojego języka.

Teraz utwórz podkatalog wewnątrz katalogu Twojego języka i nazwij go "po", a następnie skopiuj ten sam plik Makefile do tego podkatalogu (cp ../Makefile .).

W katalogu po/uruchom make init-po aby wygenerować początkowy zestaw plików *.po.

Teraz, gdy masz już zbudowany szkielet, możesz zacząć dodawać Twoje tłumaczenia, używając naszych znaczników WML jako wzorów. Pierwsze szablony, które powinieneś przetłumaczyć, to te które pojawiają się na wszystkich stronach web, jak nagłówki, słowa kluczowe, elementy w pasku nawigacyjnym oraz w stopce.

Rozpocznij tłumaczenie od pliku po/templates.xy.po (gdzie xy jest dwuliterowym kodem Twojego języka). Dla każdego znacznika msgid "cośtam" istnieje odpowiadający mu znacznik msgstr "", który powinieneś wypełnić w tłumaczeniu. Przetłumaczone cośtam powinno znaleźć się w cudzysłowiu po znacznikumsgstr.

Nie musisz tłumaczyć wszystkich łańcuchów we wszystkich plikach .po. Przetłumacz tylko te, których aktualnie przetłumaczone strony potrzebują. Aby zobaczyć, czy potrzebujesz tłumaczyć dany łańcuch czy nie, przeczytaj komentarze w pliku .po tuż nad znacznikiem msgid. Jeżeli odnośny plik jest w english/template/debian, wtedy prawdopodobnie powinieneś przetłumaczyć dany łańcuch. Jeśli nie, możesz przetłumaczyć go później, kiedy przetłumaczysz tę sekcję stron web, która wymaga tego łańcucha.

Pliki w katalogu po/ powstały w celu ułatwienia pracy tłumaczy, nie muszą oni (prawie) nigdy nic poprawiać w katalogu wzorców english/template/debian. Jeśli uważasz, że coś zostało źle skonfigurowane w katalogu wzorców, upewnij się najpierw, czy problem nie został rozwiązany w sposób ogólny (albo poproś o to kogoś zorientowanego). Nie zalecamy dokonywania zmian w tym katalogu, gdyż powodują one (przeważnie) poważne problemy.

Jeśli nie jesteś pewny, czy robisz coś poprawnie, zapytaj na liście mailingowej debian-www, zanim wyślesz pliki do repozytorium.

Uwaga: jeśli stwierdzisz, że musisz dokonać jakichkolwiek innych zmian, wyślij maila na debian-www z informacją, jakie zmiany chcesz wprowadzić i dlaczego, tak aby problem mógł zostać właściwie rozwiązany.

Po tym, jak szkielet szablonów zostanie przetłumaczony, możesz rozpocząć tłumaczenia stron głównych i innych plików *.wml. Aby otrzymać listę plików jaka powinna być przetłumaczona, sprawdź stronę wskazówek dla tłumaczy. Tłumacz strony *.wml, jak zostało to opisane na górze tej strony.

Wznawianie zdezaktualizowanych tłumaczeń

Jak to opisano w dziale jak zachowywać aktualność tłumaczeń, zdezaktualizowane tłumaczenia stron WWW mogą być usuwane automatycznie jeśli nie będą aktualizowane przez dłuższy czas.

Jeśli użyjesz pliku copypage.pl z plikiem który został usunięty z CVS, odmówi on skopiowania pliku i poprosi cię w zamian o jego odtworzenie. Możesz sprawdzić powód usunięcia pliku uruchamiając na nim cvs log (lub używając interfejsu WWW, usunięte pliki można znaleźć w podkatalogu "Attic").

Aby wznowić zdezaktualizowane tłumaczenie należy użyć komendy cvs status (lub cvs log) w celu odczytania numeru skasowanej wersji, a następnie wykonać odwrotne scalenie.

Jeśli na przykład usunięty plik nosił nazwę "deleted.wml", a skasowana wersja to 1.7, to poprzedzającą wersją jest 1.6 (skasowana minus jeden), to plik można odtworzyć przy pomocy komendy:

cvs update -j 1.7 -j 1.6 deleted.wml

Następnie należy oczywiście zaktualizować dokument przed wysłaniem go do repozytorium — w przeciwnym wypadku mozne znów zostać usunięty.

Reszta opowieści

Powyższy opis będzie prawdopodobnie wystarczającym do rozpoczęcia. Potem możesz chcieć dowiedzieć się czegoś więcej z następujących źródeł informacji.

Mamy nadzieję, że nasza praca uczyni tłumaczenie stron tak łatwym, jak to jest tylko możliwe. Jak już zostało wcześniej wspomniane, jeśli masz jakikolwiek pytania, możesz je zadać na liście dyskusyjnej debian-www.