Nyttige oversættelsesforslag

Se siderne om at arbejde på websiderne, der beskriver nogle generelle ting man skal være opmærksom på, som ikke kun er begrænset til oversættelser.

Hvad skal oversættes?

Se vejledning i at påbegynde en ny oversættelse for en introduktion.

Når du begynder at oversætte sider, anbefaler vi at du starter med de sider som der er størst sandsynlighed for at brugerne vil kigge på. Her følger nogle retningslinjer; bemærk også at listen over sider i oversættelsesstatistikkerne er sorteret efter popularitet.

Vigtigst:
 • hovedmappen: index.wml, contact.wml, donations.wml, social_contract.wml, support.wml
 • mappen intro/: about.wml, cn.wml, free.wml, why_debian.wml
 • mappen releases/: index.wml
 • mappen releases/bookworm/: index.wml, installmanual.wml, releasenotes.wml
 • mappen distrib/: index.wml, packages.wml, netinst.wml, ftplist.wml
 • mappen mirror/: list.wml
 • mappen CD/: index.wml
 • mappen doc/: index.wml
 • mappen MailingLists/: index.wml
 • mappen security/: index.wml
Standard:
De resterende filer i de førnævnte mapper, samt disse:
 • Bugs/index.wml, Bugs/Reporting.wml
 • banners/index.wml
 • blends/index.wml
 • consultants/index.wml
 • doc/ddp.wml
 • events/index.wml
 • international/index.wml, og opret en side (eller en mappe) til dit sprog
 • logos/index.wml
 • mirror/index.wml
 • misc/index.wml
 • News/index.wml
 • News/weekly/index.wml
 • ports/index.wml
 • partners/index.wml
Valgfrit:
Alle andre filer i de førnævnte mapper. Dette inkluderer følgende mapper som indeholder undermapper, der jævnligt ændres, og dermed er sværere at holde ajour:
 • MailingLists/desc/
 • News/
 • doc/books.wml
 • events/
 • security/
Mindst vigtigt:
Filer i mapperne devel/ og vote/. Da de primært er rettet mod udviklere, og det primære sprog som anvendes af udviklere er engelsk, skal du kan forsøge at overkomme disse, hvis du har et stærkt oversættelseshold.

Det er vigtigt at du kun oversætter filer, som du har tid til at vedligeholde. Nogle få velvedligeholdte filer er mere brugbare, end en masse filer som ikke er ført ajour.

Hvor tæt på originalerne skal oversættelserne være?

Nogle gange kan det være praktisk at ændre indholdet når du oversætter. Et eksempel er support-/hjælp-siden; her vil det være en god idé at tilføje eksempler på hvordan man abonnerer på en postliste på dit sprog, for eksempel debian-user-french på den franske udgave af siderne.

Hvis du foretager mere betydningsfulde ændringer, bedes du give besked om det på listen debian-www, da det er en fordel at indholdet i de forskellige udgaver er så ens som muligt.

Siderne skal være brugbare. Hvis du ligger inde med oplysninger der vil hjælpe brugere som taler dit sprog, så tilføj dem endelig. Du kan anvende international/<Sprog>.wml til alt hvad der har interesse for besøgende som taler et givent sprog.

Hvis du har kendskab til oplysninger der kunne være nyttige for alle brugere, så tag emnet op på debian-www.

Hvordan véd oversætterne hvornår en fil skal opdateres?

Der findes en mekanisme som oversætterne kan anvende til at holde oversættelserne på webstedet ajour.

Hvordan holder vi oversættelserne af gettext-skabelonerne ajour?

Når de engelske filer er blevet opdateret, køres make update-po i undermappen po/ hørende til din oversættelse, for at opdatere dine .po-filer med originalerne. Det kan være nyttigt at holde øje med log-meddelelserne i postlisten debian-www-cvs, for at finde ud af hvornår dette skal gøres; eller du kan simpelthen jævnligt køre skriptet.

Brug kommandoen make stats til at få et overblik over ændringerne. Gettext markerer de mærker (tags) hvis indhold den var nødt til at gætte sig frem til, med "#, fuzzy", og nyligt oprettede mærker har blot en tom streng efter msgstr.

Hvordan véd brugerne om en oversat side ikke er ført ajour?

Skabelonen translation-check som anvendes til at holde oversættelserne ajour, føjer en bemærkning til oversættelser som ikke er ført ajour.

Ting at være opmærksom på under en oversættelse

Herunder er der en liste over sider og mapper som kan kræve speciel behandling under en oversættelse:

News/
Du kan oversætte så mange eller få nyheder, som du har lyst til. Indeksene oprettes automatisk fra nyhedernes overskrifter. Hvis en nyhed er blevet oversat, anvendes overskriften automatisk i indekset.
security/
Denne er opsat på samme måde som mappen News/. Der er en forskel, da der er .data-filer som du ikke må oversætte.
CD/vendors/index.wml
Kun *.wml-filerne i CD/vendors/ skal oversættes. Oversættelser af mærker (tags) tilføjes via gettext i filen po/vendors.xy.po.
intro/organization.wml
Mærker (tags) oversættes via gettext i filen po/organisation.xy.po.
MailingLists/{un,}subscribe.wml
Disse to filer genereres af skriptet mklist, du skal derfor ikke rette direkte i dem. Du kan oversætte filerne i undermappen desc/, der indeholder beskrivelser af postlisterne. Mærker (tags) oversættes via gettext i filen po/mailinglists.xy.po.
consultants/index.wml
Mærker (tags) oversættes via gettext i filen po/consultants.xy.po.
releases/*/{installmanual,releasenotes}.wml
Oversæt alt, borset fra Perl-kode (ting omgivet af <: :>), bortset fra det andet parameter i permute_as_list.
ports/
Tilpasningssiderne kan leve et omskifteligt liv. Du bør kun oversætte dem, hvis du er villig til at bruge tid på at holde dem ajour.
devel/website
For folk der redigerer eller oversætter websiderne, og har derfor nok en meget lav prioritet.