Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Užitočné rady prekladateľom

Prosím, pozrite si stránku o práci na webových stránkach, ktorá popisuje niektoré všeobecné veci, nie len vo vzťahu k prekladom.

Čo prekladať?

Ako úvod si prečítajte inštrukcie na začatie nového prekladu.

Keď začnete s prekladaním stránok, odporúčame vám začať so stránkami, ktoré používatelia navštevujú najčastejšie. Tu je odporúčané poradie; všimnite si tiež, že zoznamy stránok v štatistikách prekladu sú zoradené podľa popularity.

Najdôležitejšie:
 • hlavný adresár: index.wml, contact.wml, donations.wml, social_contract.wml, support.wml
 • adresár intro/: about.wml, cn.wml, free.wml, why_debian.wml
 • adresár releases/: index.wml
 • adresár releases/bookworm/: index.wml, installmanual.wml, releasenotes.wml
 • adresár distrib/: index.wml, packages.wml, netinst.wml, ftplist.wml
 • adresár mirror/: list.wml
 • adresár CD/: index.wml
 • adresár doc/: index.wml
 • adresár MailingLists/: index.wml
 • adresár security/: index.wml
Štandardné:
Ostatné súbory v spomenutých adresároch a nasledujúce:
 • Bugs/index.wml, Bugs/Reporting.wml
 • banners/index.wml
 • blends/index.wml
 • consultants/index.wml
 • doc/ddp.wml
 • events/index.wml
 • international/index.wml a vytvorenie stránky (alebo adresára) pre váš jazyk
 • logos/index.wml
 • mirror/index.wml
 • misc/index.wml, misc/related_links.wml
 • News/index.wml
 • News/weekly/index.wml
 • ports/index.wml
 • partners/index.wml
Voliteľné:
Všetky ostatné súbory v už spomenutých adresároch. Táto časť zahŕňa nasledujúce adresáre, ktorých podadresáre sú často menené, takže je ťažšie udržiavať ich aktuálne:
 • MailingLists/desc/
 • News/
 • doc/books.wml
 • events/
 • security/
Najmenej dôležité:
Súbory v adresároch devel/ a vote/. Pretože tieto sú najmä pre pre vývojárov a primárnym jazykom vývojárov je angličtina, je ich preklad vhodný len ak máte silný prekladateľský tím.

Je veľmi dôležité, aby ste prekladali len súbory, ktoré máte čas udržiavať. Niekoľko dobre udržiavaných stránok je oveľa užitočnejších ako veľa neaktuálnych.

Ako presne treba prekladať originál?

Sú prípady, keď budete potrebovať urobiť pri preklade zmeny v obsahu. Ako príklad môže poslúžiť stránky podpory; asi budete chcieť zahrnúť napríklad informácie o prihlásení do emailovej konferencie príslušného jazyka, napr. debian-user-french na francúzskej verzii stránok.

Ak urobíte významnejšie zmeny, prosím upozornite konferenciu debian-www, pretože zámerom je udržiavať obsah rôznych verzií navzájom čo najpodobnejší.

Stránky majú byť užitočné. Ak máte informácie, ktoré pomôžu používateľom vášho jazyka, pokojne ich pridajte. Pre používateľov vášho jazyka môžete použiť súbor international/<jazyk>.wml a pridať do neho všetok pre nich zaujímavý materiál.

Ak sú vám známe informácie, ktoré by mohli byť užitočné pre všetkých používateľov, pošlite ich do debian-www.

Ako prekladatelia zistia, že treba aktualizovať preklady?

Máme vytvorený mechanizmus, ktorý môžu prekladatelia využiť na udržiavanie aktuálnych prekladov webovej stránky.

Ako udržiavať aktuálne preklady šablón gettext?

Po aktualizácii anglických súborov spustite make update-po v podadresári po/ svojho prekladu, čím budú vaše súbory .po aktualizované z originálov. Pre zistenie, kedy je táto aktualizácia potrebná, môže pomôcť sledovaním záznamu správ emailovej konferencie debian-www-cvs, alebo môžete jednoducho aktualizáciu spúšťať pravidelne v určitých intervaloch.

Môžete použiť príkaz make stats, ktorý poskytne prehľad o zmenách. Gettext označí položky, ktoré treba preveriť značkou "#, fuzzy" a novo pridané položky budú mať prázdny reťazec za msgstr.

Ako používatelia zistia, že preložená stránka nie je aktuálna?

Šablóna translation-check, ktorá je použitá na udržiavanie aktuálnych prekladov vytvorí v neaktuálnych prekladoch poznámku.

Čo by ste mali vedieť pri prekladaní

Nasledujúci zoznam sú stránky a adresáre, ktoré môžu pri prekladaní vyžadovať špeciálnu pozornosť:

News/
Môžete preložiť viac alebo menej častí noviniek, ako chcete. Indexy sú vytvárané automaticky z názvov položiek, takže ak je položka preložená, bude v indexe použitý preložený názov.
security/
Tu je nastavenie podobné ako v adresári News/. Jediný rozdiel je v tom, že obsahuje súbory .data, ktoré sa nemajú prekladať.
CD/vendors/
Preložiť je treba len súbory *.wml v adresári CD/vendors/. Preklady značiek sú pridané pomocou gettext zo súboru po/vendors.xy.po.
intro/organization.wml
Značky sú prekladané pomocou gettext zo súboru po/organization.xy.po.
MailingLists/{un,}subscribe.wml
Tieto dva súbory sú generované pomocou skriptu mklist, preto ich neupravujte priamo. Môžete preložiť súbory v podadresári desc/, ktoré obsahujú popisy emailových konferencií. Značky sú prekladané pomocou gettext zo súboru po/mailinglists.xy.po.
consultants/index.wml
Značky sú prekladané pomocou gettext zo súboru po/consultants.xy.po.
releases/*/{installmanual,releasenotes}.wml
Preložte všetko okrem kódu Perl (veci medzi <: a :>), s výnimkou druhého argumentu permute_as_list.
ports/
Stránky portov môžu byť veľmi nestále. Mali by ste ich prekladať len ak ste ochotný venovať veľa času ich aktualizácii.
devel/website/
Tieto stránky sú určené pre ľudí, ktorí upravujú alebo prekladajú webové stránky, takže majú pravdepodobne najnižšiu prioritu.