Användbara översättningstips

Se även sidorna om att arbeta på webbsidorna, vilka beskriver några allmänna saker att tänka på, som inte strikt är begränsat till översättningar.

Vad bör översättas?

Se instruktioner för att påbörja en ny installation för en introduktion.

När du börjar översätta sidor rekommenderar vi att du börjar med sidor som användarna med största sannolikhet kommer att besöka. Här finns några riktlinjer; notera även att listan över sidor i översättningsstatistik är ordnade efter popularitet.

Viktigast:
 • Huvudkatalogen: index.wml, contact.wml, donations.wml, social_contract.wml, support.wml
 • intro/-katalogen: about.wml, cn.wml, free.wml, why_debian.wml
 • releases/-katalogen: index.wml
 • releases/bookworm/-katalogen: index.wml, installmanual.wml, releasenotes.wml
 • distrib/-katalogen: index.wml, packages.wml, netinst.wml, ftplist.wml
 • mirror/-katalogen: list.wml
 • CD/-katalogen: index.wml
 • doc/-katalogen: index.wml
 • MailingLists/-katalogen: index.wml
 • security/-katalogen: index.wml
Normal:
Kvarvarande filer i de ovan nämnda katalogerna, plus dessa:
 • Bugs/index.wml, Bugs/Reporting.wml
 • banners/index.wml
 • blends/index.wml
 • consultants/index.wml
 • doc/ddp.wml
 • events/index.wml
 • international/index.wml, och skapa en sida (eller katalog) för ditt språk
 • logos/index.wml
 • mirror/index.wml
 • misc/index.wml
 • News/index.wml
 • News/weekly/index.wml
 • ports/index.wml
 • partners/index.wml
Valfria:
Alla övriga filer i de tidigare nämnda katalogerna. Detta gäller även följande kataloger, vilka innehåller underkataloger som ofta ändras, så de är svårare att hålla à jour:
 • MailingLists/desc/
 • News/
 • doc/books.wml
 • events/
 • security/
Minst viktiga:
Filer i devel/- och vote/-kataloger. Eftersom dessa huvudsakligen är för utvecklare, och huvudspråket för utvecklare är engelska, är det bara när ni har en stark översättargrupp som ni bör försöka ta dessa.

Det är viktigt att du bara översätter filer som du har tid att underhålla. Ett fåtal väl underhållna sidor är mycket bättre än många föråldrade.

Hur nära bör översättningarna följa originalet?

Det finns tillfällen då du kan komma att vilja ändra innehållet när du översätter, exempelvis på supportsidan där du antagligen vill lägga till ett exempel på hur man prenumererar på den språkspecifika sändlistan, t.ex debian-user-french för den franska versionen av sidan.

Om du gör större ändringar, kontakta sändlistan debian-www, då vi eftersträvar att hålla innehållet så likartat som möjligt mellan de olika versionerna.

Sidorna är avsedda att vara användbara; om du har information som kan hjälpa ditt språks användare, lägg för all del till det. Du kan använda international/<Språk> för all information som är intressant för besökare som talar det språket.

Om du har känner till information som kan vara användbar för alla användare, skriv om det på debian-www.

Kan jag modifiera de engelska versionerna?

Det beror på. Om du ser ett litet fel, exempelvis en felstavning, så rätta till det. Om du tycker att någonting är fult och måste skrivas om, skriv om det på debian-www så att det kan diskuteras. Vi håller antagligen med dig.

När du lägger till nya kataloger, lägg även til Makefile

Man bör ha viss omsorg vad det gäller att lägga till nya kataloger till CVS-trädet. Om den nya katalogen listas i ../Makefile måste du lägga in en Makefile i den - i annat fall kommer make att ge ett felmeddelande.

Det här länken ser fel ut. Ska jag ändra det?

På grund av det sätt som webbservrarna är konfigurerade (med innehållsförhandling) så ska du inte behöva ändra någon av de interna länkarna, faktum är att vi föreslår att du inte gör det. Skriv till debian-www om du anser att en länk är felaktig innan du ändrar den.

Se README-filerna i de engelska katalogerna

Några av katalogerna innehåller README-filer för att hjälpa dig förstå hur katalogen är organiserad. Dessa bör tillhandahålla den specifika information som krävs när du jobbar med det området.

Vad är raderna som börjar på ”#” för något?

I wml är en rad som börjar på # en kommentar. Dessa föreslås framför html-kommentarer eftersom de inte syns på den färdiga sidan.

Vad gör foo.def- och foo.data-filerna?

För att göra det enklare att hålla översättningarna uppdaterade plockar vi ut de generella delarna (data) från de textuella delarna (text) av dylika sidor. Normalt sett behöver du bara kopiera och översätta .wml-versionen av filen. Om det finns några ”skivor” i datafilen läggs de översatta ”skivorna” i originalfilen (det vill säga, kopiera inte filen till din översättnings katalog).

Skivor i datafilerna uppdateras normalt ytterst sällan, och en notis därom postas vanligtvis på debian-www när så sker. Andra ändringar i datafilen gör att din översättning byggs om.

Ett exempel för att göra det lättare att förstå; det behövs tre filer för att generera sidan med försäljare:

Nya försäljare läggs till av en av webbmästarna, som ändrar vendors.CD. Nästa gång webbsidorna uppdateras kommer samtliga översättningar automatiskt byggas om. En uppdaterad översättning utan extra kostnad!

Hur vet översättare när filer måste uppdateras?

Det finns en mekanism som översättare kan använda för att hålla webbplatsöversättningarna à jour.

Hur håller vi mallöversättningarna i gettext à jour?

När de engelska filerna har uppdaterats, kör make update-po i underkatalogen po under din översättning för att uppdatera dina .po-filer mot originalen. Genom att hålla ett öga på loggmeddelandena på sändlistan debian-www-cvs kan man se när detta bör göras, annars så kan man helt enkelt göra det med jämna mellanrum.

Använd kommandot make stats för att se en översikt över ändringarna. Gettext kommer att markera de platser där det behövde gissa med ”#, fuzzy”, och nya texter kommer helt enkelt att ha en tom sträng efter msgstr.

Hur vet användarna om en översatt sida är för gammal?

translation-check-mallen som används för att hålla översättningarna à jour skriver en notis i översättningar som är för gamla.

Saker att lägga märke till vid översättning

Följande är en lista över sidor och kataloger som kan kräva särskild uppmärksamhet vid översättning:

News/
Du kan översätta så många eller så få nyheter du vill. Indexen skapas automatiskt från artiklarnas titelrader, och om en artikel översatts kommer den översatta titeln att användas i indexet.
security/
Denna fungerar på motsvarande sätt som News/-katalogen. Det finns en skillnad, du skall inte översätta .data-filerna.
CD/vendors/
Endast *.wml-filerna i CD/vendors/ skall översättas. Översättningar av märken läggs in via gettext i filen po/vendors.xy.po.
intro/organization.wml
Märken översätts via gettext i filen po/organization.xy.po.
MailingLists/{un,}subscribe.wml
Dessa båda filer skapas av skriptet mklist, så du kan inte redigera dem direkt. Du kan översätta desc/-katalogen, de innehåller beskrivningar av sändlistorna. Märken översätts via gettext i filen po/mailinglists.xy.po.
consultants/index.wml
Märken översätts via gettext i filen po/consultants.xy.po.
releases/*/index.wml
Översätt allting utom Perlkoden (texten inom <: :>), förutom den andra parametern till permute_as_list.
ports/
Sidorna om anpassningarna kan ändra sig fort. Du bör endast översätta dem om du har tillräckligt med tid att hålla dem uppdaterade.
devel/website/
Detta är för de som redigerar eller översätter webbsidorna, så det är troligen väldigt lågprioriterat.