Hvordan oversættelserne af webstedet holdes ajour

Da websider ikke er statiske, er det en god idé at holde styr på hvilken version af det originale dokument, en bestemt oversættelse refererer til, og at anvende denne oplysning til at kontrollere hvilke sider der er ændret siden den seneste oversættelse. Oplysningen skal placeres i toppen af dokumentet (men under alle andre use-linjer) på denne måde:

#use wml::debian::translation-check translation="git_commit_hash"

hvor git_commit_hash er Gits commithashværdi, som refererer til commit'en på den originale (engelske) fil, som den oversatte fil blev oversat fra. Du kan få flere oplysninger om den specifikke commit ved at kommandoen git show: git show <git_commit_hash> . Hvis du bruger skriptet copypage.pl i mappen webwml, vil linjen translation-check automatisk blive tilføjet i den første version af din oversatte side, pegende på den version af den originale fil, som findes på det tidspunkt.

Nogle oversættelser bliver måske i længere tid ikke opdateret, selv om originalen (på engelsk) bliver det. På grund af indholdsforhandling vil personer, der læser en oversættelse, måske ikke være opmærksomme på dette, og kan risikere at gå glip af vigtige oplysninger tilføjet i nyere udgaver af originalen. Skabelonen til translation-check indeholder kode til at kontrollere om din oversættelse er forældet, og vil tilføje en passende advarsel derom til brugeren.

Der er flere parametre, som kan anvendes i translation-check-linjen:

original="sprog"
hvor sprog er det engelske navn på det sprog som du oversætter fra, hvis det ikke er fra engelsk. Navnet skal svare til mappen på øverste niveau i VCS, og til navnet i skabelonen languages.wml.
mindelta="nummer"
definerer den maksimale forskel mellem Git-revisioner, før en oversættelse betragtes som gammel. Standardværdien er 1. For mindre vigtige siders vedkommende, kan mindelta sættes til 2, som betyder at siden først betragtes som gammel, hvis der er foretaget to ændringer i orignalen.
maxdelta="nummer"
definerer den maksimale forskel mellem Git-revisioner, før en oversættelse betragtes som forældet. Standardværdien er 5. For meget vigtige sider sættes maxdelta til en lavere værdi. Værdien 1 betyder at enhver ændring gør oversættelsen forældet.

Ved at holde styr på oversættelsernes alder, får vi mulighed for at have oversættelsesstatistikker, en rapport over forældede oversættelser sammen med nyttige links til at se forskellene mellem filerne, samt en liste over sider, der slet ikke er oversat. Det er beregnet til at hjælpe oversætterne, og for at tiltrække nye oversættere.

For at undgå at præsentere forældede oplysninger til vores brugere, bliver oversættelser der ikke er blevet opdateret i seks måneder efter den originale side blev ændret, automatisk slettet. Se listen over forældede oversættelser for at finde ud af, hvilke sider der risikerer at blive slettet.

Desuden er der skriptet check_trans.pl tilgængeligt i mappen webwml/, som viser en rapport over sider der skal opdateres:

check_trans.pl sprog

hvor sprog er mappenavnet på din oversættelse, for eksempel danish for den danske oversættelse.

Sider der ikke er oversat vil blive vist som Missing filnavn, og sider som ikke er ført ajour i forhold til originalen vises som NeedToUpdate filnavn to version XXXXXXX.

Ønsker du at se præcist hvad der er ændret, kan du se forskellene ved at tilføje kommandolinjeparameteret -d til ovennævnte kommando.

Ønsker du at ignorere advarsler om manglende sider (for eksempel gamle nyhedssider), kan du oprette en vil ved navn .transignore i mappen som du ønsker at undertrykke advarslerne i, med angivelse af hver enkelt fil du ikke har i sinde at oversætte, med ét navn pr. linje.

Et tilsvarende skript til at holde styr på oversættelse af postlisternes beskrivelser er også tilgængeligt. Læs kommentarerne i skriptet check_desc_trans.pl for vejledning i brugen.