Om at holde oversættelserne af webstedet ajour

Da websider ikke er statiske, er det en god idé at holde styr på hvilken version af det originale dokument en bestemt oversættelse refererer til, og at anvende denne oplysning til at kontrollere hvilke sider der er ændret siden den seneste oversættelse. Oplysningen skal placeres i toppen af dokumentet (men under alle andre "use"-linier) på denne måde:

#use wml::debian::translation-check translation="X.x"

hvor X.x er CVS-versionsnummeret på det originale dokuemnt (engelsk). Du kan finde dette nummer ved at kigge i CVS/Entries som er på formen: /filnavn/X.x/dato/. Du kan også finde versionsnummeret ved at køre cvs status filnavn i den engelske-kildemappe. Hvis du bruger skriptet copypage.pl i mappen webwml, vil linien automatisk blive tilføjet.

Det er også nyttigt fordi nogle oversættelser måske i længere tid ikke bliver ført ajour, selvom originalen (på engelsk) bliver det. På grund af indholdsforhandling vil folk som læser en oversættelse måske ikke være opmærksomme på dette, og kan risikere at gå glip af vigtige oplysninger tilføjet i nyere udgaver af originalen. Skabelonen til translation-check indeholder kode til at kontrollere om din oversættelse er forældet, og vil tilføje en passende advarsel derom til brugeren.

Desuden er der disse parametre, som kan anvendes i linien #use:

original="sprog"
hvor sprog er det engelske navn på det sprog som du oversætter fra, hvis det ikke er fra engelsk. Navnet skal svare til mappen på øverste niveau i CVS, og til navnet i skabelonen languages.wml.
mindelta="nummer"
definerer den maksimale forskel mellem CVS-revisioner før en oversættelse betragtes som gammel. Standardindstillingen er 1. For mindre vigtige siders vedkommende kan mindelta sættes til 2, som betyder at siden først betragtes som gammel hvis der er foretaget to ændringer i orignalen.
maxdelta="nummer"
definerer den maksimale forskel mellem CVS-revisioner, før en oversættelse betragtes som forældet. Standardindstillingen er 5. For meget vigtige sider sættes maxdelta til en mindre værdi. Værdien 1 betyder at enhver ændring gør oversættelsen forældet.

Ved hjælp heraf har vi desuden oversættelsesstatistikker, en rapport over alle forældede oversættelser sammen med nyttige links til forskellene mellem filerne, samt en liste over sider, der slet ikke er oversat. Dette er beregnet til at hjælpe oversætterne med at tiltrække nye hjælpere.

For at undgå at præsentere forældede oplysninger til vores brugere, bliver oversættelser der ikke er blevet opdateret i seks måneder efter den originale side blev ændret, automatisk slettet. Se listen over forældede oversættelser for at finde ud af, hvilke sider der risikerer at blive slettet.

Desuden er der skriptet check_trans.pl tilgængeligt i mappen webwml/, som viser en rapport over sider der skal opdateres:

check_trans.pl sprog

hvor sprog er mappenavnet på din oversættelse, for eksempel "danish" for den danske oversættelse.

Sider der ikke er oversat vil blive vist som "Missing filnavn", og sider som ikke er ført ajour i forhold til originalen vises som "NeedToUpdate filnavn to version x.y".

Ønsker du at se præcist hvad der er ændret, kan du se forskellene ved at tilføje kommandolinieparameteret -d til ovennævnte kommando. Bemærk at det kan tage nogen tid, da det kan medføre at CVS-serveren tilgås flere gange.

Ønsker du at ignorere advarsler om manglende sider (for eksempel gamle nyhedssider), kan du oprette en vil ved navn .transignore i mappen som du ønsker at undertrykke advarslerne i, med angivelse af hver enkelt fil du ikke har i sinde at oversætte, med ét navn pr. linie.

Et tilsvarende skript til at holde styr på oversættelse af postlisternes beskrivelser er også tilgængeligt. Læs kommentarerne i skriptet check_desc_trans.pl for vejledning i brugen.