De vertaling van de website up-to-date houden

Omdat webpagina's niet statisch zijn, is het een goed idee om bij te houden naar welke versie van het origineel een bepaalde vertaling verwijst, en deze informatie te gebruiken om te controleren welke pagina's sinds de laatste vertaling gewijzigd werden. Deze informatie moet bovenin het document opgenomen worden (evenwel onder alle andere "use"-kopregels) in deze vorm:

#use wml::debian::translation-check translation="git_commit_hash"

waarbij git_commit_hash de hashcode is van de git-vastlegging van het originele (Engelse) bestand, waarvan het vertaalde bestand de vertaling is. U kunt de details over die specifieke vastlegging verkrijgen met het hulpmiddel git show: git show <git_commit_hash>. Indien u het script copypage.pl uit de map webwml gebruikt, wordt de translation-check-regel automatisch toegevoegd aan de eerste versie van uw vertaalde pagina, en deze verwijst daarbij naar de op dat ogenblik bestaande versie van het originele bestand.

Sommige vertalingen worden mogelijk lange tijd niet bijgewerkt, zelfs al werd de pagina in de originele taal (Engels) gewijzigd. Door het mechanisme van inhoudsonderhandeling (content negotiation) kan het zijn dat de lezer van de vertaalde pagina zich hiervan niet bewust is en belangrijke informatie mist, welke in nieuwere versies van het origineel werd geïntroduceerd. Het translation-check-model bevat code om te controleren of uw vertaling verouderd is en geeft een passend bericht weer, waarmee de gebruiker daarover gewaarschuwd wordt.

U kunt nog andere parameters gebruiken op de translation-check-regel:

original="taal"
waarbij taal de taal is waaruit u vertaalt, wanneer dit geen Engels is. De naam moet overeenkomen met een map op het basisniveau van het VCS en met de naam in het languages.wml-model.
mindelta="getal"
wat het maximale verschil in git-revisies definieert voordat de vertaling als oud wordt beschouwd. De standaardwaarde is 1. Stel dit voor minder belangrijke pagina's in op 2, wat betekent dat twee wijzigingen nodig zijn voordat de vertaling als oud wordt beschouwd.
maxdelta="getal"
wat het maximale verschil in git-revisies definieert voordat de vertaling als verouderd wordt beschouwd. De standaardwaarde is 5. Stel dit voor erg belangrijke pagina's in op een kleiner getal. Een waarde van 1 betekent dat elke verandering zal maken dat de vertaling als verouderd gemarkeerd wordt.

Het opvolgen van de ouderdom van vertalingen maakt het ons ook mogelijk om vertalingsstatistieken bij te houden, een rapport op te stellen over verouderde vertalingen (samen met nuttige links naar het verschil tussen bestanden), samen met een lijst van pagina's die helemaal niet vertaald zijn. Dit is bedoeld om vertalers te helpen en nieuwe mensen aan te trekken die willen helpen.

Om te vermijden dat we onze gebruikers informatie bieden die te verouderd is, zullen vertalingen die niet werden bijgewerkt binnen de zes maanden na de wijziging van de originele pagina, automatisch worden gewist. Raadpleeg de lijst met verouderde vertalingen om te weten welke pagina's het gevaar lopen gewist te worden.

Bovendien is in de map webwml/ het script check_trans.pl beschikbaar, wat u een rapport laat zien over pagina's die een update nodig hebben:

check_trans.pl taal

waarbij taal de naam is van de map die uw vertaling bevat, bijv. "dutch".

Pagina's waarvan de vertaling ontbreekt zullen weergegeven worden als "Missing bestandsnaam", en pagina's die niet up-to-date zijn met het origineel zullen weergegeven worden als "NeedToUpdate bestandsnaam to version XXXXXXX".

Indien u wilt zien wat er exact gewijzigd werd, kunt u de verschillen te zien krijgen door de commandoregeloptie -d mee te geven aan bovenstaand commando.

Indien u waarschuwingen over ontbrekende vertalingen wilt negeren (bijv. voor oude nieuws-items) kunt u een bestand creëren met de naam .transignore in de map waarvoor u de waarschuwingen wilt onderdrukken, en waarin u elk bestand vermeldt dat u niet zult vertalen, één bestand per regel.

Er is ook een gelijkaardig script beschikbaar voor de opvolging van de vertaling van de beschrijving van de mailinglijsten. Lees het commentaar in het script check_desc_trans.pl ter documentatie.