Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Aktualizowanie tłumaczeń

Ponieważ strony Debiana ciągle się zmieniają, dobrym pomysłem jest śledzenie do jakiej wersji oryginału odnosi się dane tłumaczenie strony i użycie tych informacji do sprawdzania, które strony zostały zmienione od ostatniego tłumaczenia. Te informacje powinny być wypisane na górze dokumentu WML (choć poniżej innych nagłówków use) w następującej formie:

    #use wml::debian::translation-check translation="X.x"
  

gdzie X.x jest numerem wersji CVS oryginału (angielskiej strony). Możesz zobaczyć te numery wersji w CVS/Entries, które jest w formacie: /nazwa_pliku/X.x/data//. Możesz również uzyskać je komendą: cvs status nazwa_pliku w katalogu angielskich stron. Jeżeli użyjesz skryptu: copypage.pl w katalogu webwml, ta linia zostanie dodana automatycznie.

Jest to również przydatne, gdyż niektóre tłumaczenia mogą nie być aktualizowane przez dość długi czas, nawet wtedy, gdy oryginalna (angielska) wersja została zaktualizowana. Z powodu negocjacji zawartości, czytelnik przetłumaczonego tekstu może być nieświadomy tego i przeoczyć pewne ważne informacje wprowadzone w nowej wersji oryginału. Szablon translation-check zawiera kod, który sprawdza czy Twoje tłumaczenie nie jest przestarzałe i generuje odpowiednie ostrzeżenie dla użytkownika na ten temat.

Są również pewne dodatkowe parametry, które możesz użyć w liniach #use:

original="język"
gdzie język jest nazwą języka na który tłumaczysz, lub jeśli jest to nowa strona - "english". Wartość tej zmiennej musi odpowiadać nazwie podkatalogu w CVS oraz nazwie w szablonie languages.wml
mindelta="liczba"
która definiuje maksymalną różnicę między rewizjami CVS przed uznaniem tłumaczenia jako nieaktualne. Domyślną wartością jest 1. Dla mniej ważnych stron ustaw ją na 2, co będzie znaczyło, że dwie zmiany muszą zajść, aby uznać tłumaczenie za nieaktualne.
maxdelta="liczba"
która definiuje maksymalną różnicę w rewizjach CVS przed uznaniem tłumaczenia jako przestarzałe. Domyślną wartością jest tutaj 5. Dla bardzo ważnych stron, zmniejsz tą wartość. Wartość 1 oznacza, że każda zmiana w oryginale czyni tłumaczenie przestarzałym.

Pozwala to również zbudować strony statystyk tłumaczeń, które zawierają listę przestarzałych tłumaczeń wraz z użytecznymi linkami, pokazującymi różnice pomiędzy wersjami plików, a także stron, które nie zostały jeszcze przetłumaczone. Ma to na celu pomoc tłumaczom oraz przyciągnięcie nowych osób do tłumaczenia stron Debiana.

Aby uniknąć przedstawiania naszym użytkownikom informacji, które są zbyt przestarzałe, tłumaczenia które nie były aktualizowane przez 6 miesięcy, od czasu kiedy oryginalna strona była zmieniona, będą usuwane automatycznie. Zobacz listę nieaktualnych tłumaczeń, aby znaleźć strony, które są zagrożone usunięciem.

Ponadto, skrypt check_trans.pl, który jest dostępny w katalogu webwml, pokazuje jakie strony wymagają aktualizacji:

    check_trans.pl język
  

gdzie język jest nazwą katalogu, który zawiera Twoje tłumaczenie, np. "swedish".

Strony, które wymagają przetłumaczenia, będą pokazane jako: Missing nazwa_pliku Natomiast strony, które są nieaktualne względem oryginału, będą pokazane jako: NeedToUpdate: nazwa_pliku to version x.y

Jeśli chcesz zobaczyć, co dokładnie zostało zmienione, możesz zobaczyć różnicę, dodając opcję -d. Pamiętaj jednak, że prawdopodobnie zajmie to trochę czasu, gdyż może to wymagać kilkakrotnych zapytań do serwera CVS.

Jeśli nie chcesz oglądać ostrzeżeń o brakujących stronach (np. stare wiadomości DWN), możesz utworzyć plik .transignore w katalogu, w którym chcesz zignorować ostrzeżenia i umieścić w nim listę plików, których nie zamierzasz tłumaczyć - jedna linia na każdy plik.

Istnieje również podobny skrypt do śledzenia zmian w tłumaczeniach list dyskusyjnych. Przeczytaj komentarze w skrypcie check_desc_trans.pl, aby dowiedzieć się więcej.