Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Aktualizowanie tłumaczeń

Ponieważ strony Debiana ciągle się zmieniają, dobrym pomysłem jest śledzenie do jakiej wersji oryginału odnosi się dane tłumaczenie strony i użycie tych informacji do sprawdzania, które strony zostały zmienione od ostatniego tłumaczenia. Te informacje powinny być wypisane na górze dokumentu WML (choć poniżej innych nagłówków use) w następującej formie:

    #use wml::debian::translation-check translation="X.x"
  

gdzie X.x jest numerem wersji CVS oryginału (angielskiej strony). Możesz zobaczyć te numery wersji w CVS/Entries, które jest w formacie: /nazwa_pliku/X.x/data//. Możesz również uzyskać je komendą: cvs status nazwa_pliku w katalogu angielskich stron. Jeżeli użyjesz skryptu: copypage.pl w katalogu webwml, ta linia zostanie dodana automatycznie.

Jest to również przydatne, gdyż niektóre tłumaczenia mogą nie być aktualizowane przez dość długi czas, nawet wtedy, gdy oryginalna (angielska) wersja została zaktualizowana. Z powodu negocjacji zawartości, czytelnik przetłumaczonego tekstu może być nieświadomy tego i przeoczyć pewne ważne informacje wprowadzone w nowej wersji oryginału. Szablon translation-check zawiera kod, który sprawdza czy Twoje tłumaczenie nie jest przestarzałe i generuje odpowiednie ostrzeżenie dla użytkownika na ten temat.

Są również pewne dodatkowe parametry, które możesz użyć w liniach #use:

original="język"
gdzie język jest nazwą języka na który tłumaczysz, lub jeśli jest to nowa strona - "english". Wartość tej zmiennej musi odpowiadać nazwie podkatalogu w CVS oraz nazwie w szablonie languages.wml
mindelta="liczba"
która definiuje maksymalną różnicę między rewizjami CVS przed uznaniem tłumaczenia jako nieaktualne. Domyślną wartością jest 1. Dla mniej ważnych stron ustaw j na 2, co będzie znaczyło, że dwie zmiany muszą zajść, aby uznać tłumaczenie za nieaktualne.
maxdelta="liczba"
która definiuje maksymalną różnicę w rewizjach CVS przed uznaniem tłumaczenia jako przestarzałe. Domyślną wartością jest tutaj 5. Dla bardzo ważnych stron, zmniejsz tą wartość. Wartość 1 oznacza, że każda zmiana w oryginale czyni tłumaczenie przestarzałym.

Pozwala to również zbudować strony statystyk tłumaczeń, które zawierają listę przestarzałych tłumaczeń wraz z użytecznymi linkami, pokazującymi różnice pomiędzy wersjami plików, a także stron, które nie zostały jeszcze przetłumaczone. Ma to na celu pomoc tłumaczom oraz przyciągnięcie nowych osób do tłumaczenia stron Debiana.

Aby uniknąć przedstawiania naszym użytkownikom informacji, które s zbyt przestarzałe, tłumaczenia które nie były aktualizowane przez 6 miesięcy, od czasu kiedy oryginalna strona była zmieniona, będ usuwane automatycznie. Zobacz listę nieaktualnych tłumaczeń, aby znaleźć strony, które są zagrożone usunięciem.

Ponadto, skrypt check_trans.pl, który jest dostępny w katalogu webwml, pokazuje jakie strony wymagają aktualizacji:

    check_trans.pl język
  

gdzie język jest nazwą katalogu, który zawiera Twoje tłumaczenie, np. "swedish".

Strony, które wymagają przetłumaczenia, będą pokazane jako: Missing nazwa_pliku Natomiast strony, które są nieaktualne względem oryginału, będ pokazane jako: NeedToUpdate: nazwa_pliku to version x.y

Jeśli chcesz zobaczyć, co dokładnie zostało zmienione, możesz zobaczyć różnicę, dodając opcję -d. Pamiętaj jednak, że prawdopodobnie zajmie to trochę czasu, gdyż może to wymagać kilkakrotnych zapytań do serwera CVS.

Jeśli nie chcesz oglądać ostrzeżeń o brakujących stronach (np. stare wiadomości DWN), możesz utworzyć plik .transignore w katalogu, w którym chcesz zignorować ostrzeżenia i umieścić w nim listę plików, których nie zamierzasz tłumaczyć - jedna linia na każdy plik.

Istnieje również podobny skrypt do śledzenia zmian w tłumaczeniach list dyskusyjnych. Przeczytaj komentarze w skrypcie check_desc_trans.pl, aby dowiedzieć się więcej.