Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Keeping web site translations up-to-date

Keďže webové stránky nie sú statické, je potrebné uchovávať verziu originálu, ktorú príslušný preklad používa a túto informáciu použiť na kontrolu zmien originálov od posledného prekladu. Táto informácia musí byť zahrnutá na začiatku dokumentu (avšak pod ostatnými hlavičkami „use”) vo formáte:

#use wml::debian::translation-check translation="X.x"

kde X.x je číslo verzie CVS originálu (anglického). Toto číslo môžete nájsť v CVS/Entries, ktorý je vo formáte: /file_name/X.x/date//. Môžete ho tiež zistiť spustením cvs status meno_súboru v zdrojovom anglickom adresári. Ak použijete na vytvorenie prekladu stránky skript copypage.pl z adresára webwml, bude tento riadok pridaný automaticky.

Tento spôsob je užitočný aj preto, že niektoré preklady nemusia byť aktualizované dlhší čas, hoci pôvodný jazyk (anglický) áno. Kvôli výberu obsahu stránky, si to čitateľ preloženého jazyka nemusí všimnúť, a tak mu môžu chýbať dôležité informácie, ktoré sú uvedené v novej verzii originálu. Šablóna translation-check obsahuje kód, ktorý kontroluje aktuálnosť prekladu a v prípade neaktuálnosti vygeneruje čitateľovi príslušné upozornenie o tejto skutočnosti.

Do riadku #use je možné pridať aj ďalšie doplnkové parametre:

original="jazyk"
kde jazyk je názov jazyka, z ktorého prekladáte, ak to nie je angličtina. Meno jazyka musí zodpovedať menu najvyššieho podadresára jazyka v CVS a menu v šablóne languages.wml.
mindelta="číslo"
ktoré udáva maximálny rozdiel v čísle revízie CVS, kým je preklad označený za neaktuálny. Predvolená hodnota je 1. Menej dôležité stránky môžu mať túto hodnotu nastavenú na 2, čo znamená, že musia byť urobené dve zmeny, kým je preklad označený za starý.
maxdelta="číslo"
ktoré udáva maximálny rozdiel v čísle revízie CVS, kým je preklad označený za zastaraný. Predvolená hodnota je 5. Pre veľmi dôležité stránky možno túto hodnotu znížiť. Hodnota 1 znamená, že každá zmena originálu spôsobí označenie prekladu ako zastaraného.

Pomocou tohoto mechanizmu môžeme generovať štatistiky prekladov, správu o zastaraných prekladoch, spolu s užitočnými odkazmi na rozdiely medzi súbormi, ako i zoznam stránok, ktoré ešte neboli preložené. Cieľom je pomôcť prekladateľom a prilákať nových pomocníkov.

Aby sme predišli zobrazovaniu veľmi neaktuálnych informácií používateľom, preklady, ktoré neboli aktualizované viac ako šesť mesiacov od zmeny originálnej stránky, budú automaticky odstránené. Prosím pozrite si zoznam zastaraných prekladov, kde je zoznam prekladov, ktorým hrozí odstránenie.

Ďalej, skript check_trans.pl, ktorý je dostupný v adresári webwml/, zobrazuje informácie o stránkach, ktoré potrebujú aktualizáciu:

check_trans.pl jazyk

kde jazyk je meno adresára, ktorý obsahuje vaše preklady, napr. „slovak“.

Stránky, ktorých preklad chýba, budú zobrazené ako „Missing meno_súboru“, a stránky, ktoré nie sú aktualizované s originálom, budú zobrazené ako „NeedToUpdate meno_súboru to version x.y“.

Ak chcete vidieť, čo presne sa zmenilo, môžete si nechať zobraziť rozdiely pridaním voľby príkazového riadku -d k vyššie spomenutému príkazu. Prosím, nezabudnite, že vykonanie tohoto príkazu môže chvíľu trvať a zahŕňa niekoľko prístupov k serveru CVS.

Ak chcete aby boli ignorované hlásenia o chýbajúcich súboroch (napríklad staré položky noviniek), môžete vytvoriť súbor nazvaný .transignore v adresári, v ktorom chcete potlačiť upozornenia. Do tohoto súboru pridajte meno každého súboru, ktorý sa nechystáte prekladať, každé meno súboru na samostatnom riadku.

K dispozícii je aj podobný skript, určený na udržiavanie prekladov popisov emailových konferencií. Prosím, prečítajte si komentáre v skripte check_desc_trans.pl (namiesto dokumentácie).