Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Архиви на дистрибуцията

архиви на Дебиан

Информация за достъп до по-старите издания на Дебиан има в страницата Архиви на Дебиан, http://archive.debian.org/debian/.

Изданията се съхраняват в поддиректория на dists/, именувана според кодовото име.

С течение на времето премахваме компилираните пакети за старите издания. В момента има на разположение компилирани пакети за squeeze, lenny, etch, sarge, woody, potato, slink, hamm и bo. За останалите издания се съхранява само изходния код.

Ако използвате APT, съответните елементи в sources.list трябва да изглеждат така:

  deb http://archive.debian.org/debian/ hamm contrib main non-free

или

  deb http://archive.debian.org/debian/ bo bo-unstable contrib main non-free

Следва списък с огледални сървъри, съдържащи архивите на Дебиан:

архиви на debian-non-US

В миналото някои от пакетите не можеха да се разпространяват в САЩ (и други страни) поради законови ограничения за износ на криптографски софтуер или софтуерни патенти. Дебиан поддържаше специален архив наречен non-US.

Тези пакети бяха интегрирани в основния архив с Дебиан 3.1 и архивът debian-non-US повече не се поддържа; той е архивиран на archive.debian.org.

Пакетите от старият архив non-US са достъпни от archive.debian.org. Възможни адреси за достъп:

http://archive.debian.org/debian-non-US/
rsync://archive.debian.org/debian-non-US/ (ограничен достъп)

За достъп до пакетите чрез APT, съответните записи в sources.list са:

  deb http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
  deb-src http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free