Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλώ δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Αρχειοθήκες της Διανομής

Αν χρειάζεστε πρόσβαση σε παλαιότερες εκδόσεις του Debian, μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα Αρχειοθήκες της Διανομής, http://archive.debian.org/debian-archive/.

Οι εκδόσεις αποθηκεύονται σύμφωνα με το όνομά τους στον κατάλογο dists/.

Με το πέρασμα του χρόνου θα διαγραφούν τα έτοιμα πακέτα εφαρμογών για τις παλαιότερες εκδόσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα για τα woody, potato, slink, hamm και το bo και μόνο ο πηγαίος κώδικας για τις προηγούμενες.

Αν χρησιμοποιήτε το APT οι ρυθμίσεις του sources.list είναι οι ακόλουθες:

  deb http://archive.debian.org/debian-archive/ hamm contrib main non-free

ή

  deb http://archive.debian.org/debian-archive/ bo bo-unstable contrib main non-free

Ακολουθεί ένας κατάλογος απο καθεπτρισμούς που περιλαμβάνουν την αρχειοθήκη:

H Αρχειοθήκη Non-US

Κατά το παρελθόν, υπήρχε λογισμικό για την διανομή το οποίο δεν μπορούσε να διανεμηθεί στις ΗΠΑ (και σε άλλες χώρες) λόγω περιορισμών στην εξαγωγή ή ευρεσιτεχνιών για κρυπτογραφία ή λογισμικό. Για το σκοπό αυτό υπήρχε μια ειδική αρχειοθήκη που ονομαζόταν non-US .

Τα πακέτα αυτής της αρχειοθήκης ενσωματόθηκαν στην κυρίως αρχειοθήκη στην έκδοση 3.1 του Debian και η αρχειοθήκη debian-non-US καταργήθηκε. Στην πραγματικότητα είναι μια αρχειοθήκη πλέον, που συμπληρώνει τις αρχειοθήκες του archive.debian.org.

Καθεπτρισμοί που περιλάμβαναν τον κατάλογο debian-non-US . Υπάρχεια μια λίστα των Debian-non-US καθρεπτισμών που περιλαμβάνει αυτές τισ τοποθεσίες.