Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Αρχειοθήκες της διανομής

debian-archive

Αν χρειάζεστε πρόσβαση σε παλιότερες εκδόσεις του Debian, μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα Αρχειοθήκες της Διανομής, http://archive.debian.org/debian/.

Οι εκδόσεις αποθηκεύονται στον κατάλογο dists/ σύμφωνα με το όνομά τους.

καθώς περνά ο χρόνος τα έτοιμα πακέτα των παλιών εκδόσεων θα διαγράφονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσιμα έτοιμα πακέτα για τις διανομές squeeze, lenny, etch, sarge, woody, potato, slink, hamm και bo, και μόνο τον πηγαίο κώδικα για τις άλλες.

Αν χρησιμοποιείτε το APT οι σχετικές γραμμές για το αρχείο sources.list μοιάζουν με:

  deb http://archive.debian.org/debian/ hamm contrib main non-free

ή

  deb http://archive.debian.org/debian/ bo bo-unstable contrib main non-free

Ακολουθεί μια λίστα καθρεφτών που περιλαμβάνουν την αρχειοθήκη:

Αρχειοθήκη debian-non-US

Κατά το παρελθόν, υπήρχε λογισμικό σε μορφή πακέτων για το Debian το οποίο δεν μπορούσε να διανεμηθεί στις ΗΠΑ (και σε άλλες χώρες) λόγω περιορισμών στην εξαγωγή κρυπτογραφίας ή ευρεσιτεχνιών λογισμικού. Το Debian διατηρούσε μια ειδική αρχειοθήκη γι'αυτό που ονομαζόταν non-US.

Αυτά τα πακέτα ενσωματώθηκαν στην κυρίως αρχειοθήκη στην έκδοση 3.1 του Debian και η αρχειοθήκη debian-non-US καταργήθηκε· στην πραγματικότητα είναι αρχειοθετημένη τώρα, έχοντας ενσωματωθεί στις αρχειοθήκες του archive.debian.org.

Είναι ακόμα διαθέσιμα από το μηχάνημα archive.debian.org. Διαθέσιμες μέθοδοι πρόσβασης είναι:

http://archive.debian.org/debian-non-US/
rsync://archive.debian.org/debian-non-US/ (περιορισμένη)

Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πακέτα με το APT, οι σχετικές γραμμές στο αρχείο sources.list είναι:

  deb http://archive.debian.org/debian-non-US/ woody/non-US main contrib non-free
  deb-src http://archive.debian.org/debian-non-US/ woody/non-US main contrib non-free