Arkiverade utgåvor

Debianarkivet (debian-archive)

Om du har behov av att komma åt en av de äldre Debianutgåvorna finns de i Debians arkiv, http://archive.debian.org/debian/.

Utgåvorna sparas under sina kodnamn i dists-katalogen.

Allt eftersom tiden går kommer vi att kasta ut binärpaket för äldre utgåvor. För tillfället har vi binärer för Squeeze, Lenny, Etch, Sarge, Woody, Potato, Slink, Hamm och Bo tillgängliga, och endast källkod för övriga utgåvor.

Om du använder APT använder du dessa sources.list-poster:

  deb http://archive.debian.org/debian/ hamm contrib main non-free

eller

  deb http://archive.debian.org/debian/ bo bo-unstable contrib main non-free

Här följer en lista över speglar som innehåller arkivet:

Debians icke-USA-arkiv (debian-non-US)

Det fanns tidigare programvara som paketerats för Debian som inte kunde distribueras i USA (och andra länder) på grund av restriktioner på export av kryptografi eller programvarupatent. Debian hade ett speciellt arkiv kallat non-US-arkivet.

Dessa paket togs in i huvudarkivet i Debian 3.1 och arkivet debian-non-US används inte längre; numera är det arkiverat och medtaget i arkiven på archive.debian.org.

De är fortfarande tillgängliga från maskinen archive.debian.org: Tillgängliga åtkomstmetoder är:

http://archive.debian.org/debian-non-US/
rsync://archive.debian.org/debian-non-US/ (begränsad)

För att använda dessa paket med APT använder du poster motsvarande dessa i sources.list:

  deb http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
  deb-src http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free