Αποκτώντας το Debian από το Διαδίκτυο

Το Debian είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση από το Διαδίκτυο.

Αν θέλετε απλά να εγκαταστήσετε το Debian χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, παρακαλούμε δείτε τη σελίδα Διακτυακή εγκατάσταση.

Αν θέλετε να μεταφορτώσετε πλήρεις εικόνες ISO 9660 των CD, παρακαλούμε δείτε τη σελίδα Μεταφόρτωση εικόνων CD.

Αν θέλετε να βρείτε από πού μπορείτε να αναβαθμίσετε το σύστημά σας με Debian, παρακαλούμε δείτε τη σελίδα Λίστα με τους καθρέφτες (της αρχειοθήκης) του Debian.

Αν αναρωτιέστε ποιο ακριβώς λογισμικό περιλαμβάνεται στο Debian, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τη Λίστα όλων των πακέτων στο Debian, η οποία περιλαμβάνει συνδέσμους σε σελίδες με πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε πακέτο, και μηχανές αναζήτησης για τα πακέτα και τα περιεχόμενά τους.

Παλιές σταθερές εκδόσεις του Debian μπορούν να βρεθούν στην αρχειοθήκη.