Lấy Debian từ Internet

Debian sẵn có để tải về thông qua Internet.

Nếu bạn chỉ muốn cài đặt Debian dùng Internet, vui lòng xem trang cài đặt qua mạng.

Nếu bạn muốn tải về toàn bộ ảnh đĩa CD chuẩn ISO 9660, vui lòng xem trang tải ảnh đĩa CD.

Nếu bạn muốn tìm máy chủ để nâng cấp hệ thống Debian của mình, vui lòng xem danh sách các máy bản sao Debian.

Nếu bạn muốn biết chính xác phần mềm nào được bao gồm bên trong Debian, vui lòng tra cứu danh sách các gói trong Debian, cái mà bao gồm các liên kết đến trang chứa thông tin chi tiết về từng gói, và các bộ máy tìm kiếm gói và nội dung của chúng.

Bản phát hành ổn định cũ của Debian có thể được tìm thấy ở phần lưu trữ.