Upozornění! Tento překlad je příliš zastaralý, prohlédněte si prosím originál.

Dokumentace

Důležitou částí každého operačního systému je dokumentace, technické příručky, které popisují práci a používání programů. V rámci úsilí vytvořit vysoce kvalitní svobodný operační systém vyvíjí projekt Debian maximální úsilí poskytnout řádnou dokumentaci všem jeho uživatelům v snadno přístupné formě.

Začínáme

Pokud s Debianem začínáte doporučujeme, aby jste začali přečtením:

Pokud budete Debian instalovat poprvé, mějte tyto dokumenty po ruce, pravděpodobně zodpoví mnoho otázek a pomůže vám při práci s novým systémem Debian. Později si můžete chtít projít:

Nakonec si vytiskněte a mějte po ruce Referenční kartu Debian GNU/Linuxu, seznam nejdůležitějších příkazů pro Debian.

Další užitečnou dokumentaci uvádíme níže.

Typy dokumentace

Většina dokumentace obsažené v Debianu byla napsána všeobecně pro GNU/Linux. Také existuje nějaká dokumentace, která byla napsána speciálně pro Debian. Tyto dokumenty obvykle patří do jedné z těchto základních kategorií:

Příručky

Příručky připomínají knihy, protože vyčerpávajícím způsobem popisují hlavní témata.

Příručky specifické pro Debian

Kompletní seznam příruček Debianu a jiné dokumentace naleznete na webových stránkách Dokumentačního projektu Debianu.

Několik uživatelsky orientovaných příruček napsaných pro Debian GNU/Linux, je také dostupných ve formě tištěných knih.

Příručky pro GNU/Linux všeobecně

Mezi nejpopulárnější dokumenty a příručky k Linuxu patří Instalace a začátky v Linuxu (Linux Installation and Getting Started), Příručka uživatele Linuxu (Linux Users' Guide), Průvodce správce sítě (Network Administrator's Guide), Průvodce správce systému (System Administrator's Guide) a další.

Dokumentaci k Linuxu koordinuje Dokumentační projekt Linuxu (Linux Documentation Project - LDP). Kompletní seznam příruček LDP najdete na jejich webových stránkách spolu s množstvím jiné dokumentace v elektronické i tištěné formě.

Návody

Dokumenty s návody (HOWTO documents, jak napovídá jejich anglický název, popisují jak udělat něco a obvykle se zaměřují na konkrétní téma.

Mezi nejznámější návody pro Linux patří:

Často kladené otázky (FAQ)

FAQ je skratka Frequently Asked Questions - často kladené otázky. FAQ je dokument, který tyto otázky zodpovídá.

Často kladené otázky o Linuxu (Linux FAQ) obsahuje informace, týkající se Linuxu všeobecně.

Otázky specificky související s Debianem jsou zodpovězené v  Často kladených otázkách o Debianu (FAQ). Existují také samostatné Často kladené otázky o obrazech CD/DVD Debianu (FAQ).

Další informaci naleznete v  Indexu Často kladených otázek LDP.

Jiné kratší dokumenty

Následující dokumenty obsahují rychlejší a kratší instrukce:

manuálové stránky
Všechny unixové programy jsou tradičně dokumentovány v manuálových stránkách, referenční příručky jsou přístupné pomocí příkazu man. Obvykle nejsou zaměřené na začátečníky. Vyhledávat a číst manuálové stránky obsažené v Debianu můžete na https://manpages.debian.org/.
soubory info
Mnoho softwaru GNU je dokumentováno pomocí souborů info namísto manuálových stránek. Tyto soubory obsahují podrobné informace o samotném programu, volby a příklady použití a jsou přístupné pomocí příkazu info.
různé soubory README (ČtiMě)
Běžné jsou také soubory čti mě — jsou to jednoduché textové soubory popisující jednu položku, obvykle balíček. V systému Debian mnoho z nich naleznete v podadresářích v /usr/share/doc/. Každý softwarový balíček má podadresář, ve kterém jsou uloženy tyto soubory, a může také obsahovat příklady konfigurace. Poznamenáváme, že u větších programů je běžně dokumentace poskytována v samostatném balíčku (se stejným názvem jako původní balíček, ale končícím -doc).
rychlé referenční karty

Rychlé referenční karty jsou velmi krátkým souhrnem konkrétních (pod)systémů. Často poskytují nejpoužívanější příkazy, které se vejdou na jeden list papíru. Mezi referenční karty a jejich seznamy, které stojí za povšimnutí patří:

Referenční karta Debian GNU/Linuxu
Tato karta, kterou je možné vytisknout na jeden papír, poskytuje seznam nejdůležitějších příkazů a je dobrou pomůckou pro nové uživatele Debianu, kteří se s nimi chtějí sžít. Předpokládají se alespoň základní počítačové znalosti, soubory, adresáře a příkazový řádek. Úplní začátečníci by si měli nejprve přečíst Referenční příručku Debianu.

Pokud jste prošli výše uvedené zdroje a stále jste nenašli odpověď na svou otázku nebo řešení problému týkajícího se Debianu, podívejte se na stránku podpory.