Advarsel! Denne oversættelse er for gammel, benyt venligst originalen.

Dokumentation

En vigtig del af et styresystem er dets dokumentation, de tekniske håndbøger som beskriver afvikling og anvendelse af programmerne. Som en del af arbejdet med at lave et frit styresystem af høj kvalitet, gør Debian-projektet sig store anstrengelser med at give alle brugere korrekt dokumentation på en lettilgængelig form.

Kom hurtigt i gang

Er du ny bruger af Debian anbefaler vi at du begynder med at læse følgende:

Hav dem ved hånden, når du installerer Debian for første gang, da de sikkert vil besvare mange spørgsmål samt hjælpe dig i gang med at anvende dit nye system. Senere kan du også kigge på:

Slutteligt, sørg for at udskrive og have Debian GNU/Linux' referencekort ved hånden, da det indeholder en liste over de vigtigste kommandoer på Debian-systemer.

Herunder er der desuden opremset en del yderligere dokumentation.

Former for dokumentation

Det meste af dokumentationen som følger med Debian er generel for GNU/Linux. Der er også nogen dokumentation skrevet specielt til Debian. Disse dokumenter kan opdeles i nogle generelle kategorier:

Håndbøger

Håndbøgerne ligner bøger fordi deres beskrivelser er omfattende og dækker større emner.

Mange af de opremsede håndbøger, er tilgængelige både online og i Debian-pakker; faktisk er de fleste håndboger på webstedet udtrukket fra deres respektive Debian-pakker. Vælg en håndbog nedenfor, for at se dens pakkenavn og/eller links til onlineudgaverne.

Debian-specifikke håndbøger

En komplet liste over Debian-håndbøger og anden dokumentation findes på Debians dokumentationsprojekts websider.

Der er også flere brugerorienterede håndbøger om Debian GNU/Linux, tilgængelige som trykte bøger.

Vejledninger

Vejledningerne (HOWTO'er), fortæller hvordan man gør noget, og de dækker normalt et mere specifikt emne.

OSS'er (FAQ'er)

OSS står for ofte stillede spørgsmål (FAQ). Et OSS er et dokument som besvarer sådanne spørgsmål.

Spørgsmål specifikt vedrørende Debian er besvaret i Debian-OSS. Der er også en særskilt OSS om Debians cd-/dvd-aftryk.

Andre, kortere dokumenter

Følgende dokumenter indeholder hurtigere og kortere instruktioner:

manualsider
Traditionelt er alle Unix-programmer dokumenteret med manualsider, opslagsbøger gjort tilgængelige ved hjælp af man-kommandoen. De er normalt ikke skrevet til begyndere. Du kan søge efter og læse manualsider tilgængelige i Debian på https://manpages.debian.org/.
info-filer
Megen GNU-software er dokumenteret via info-filer i stedet for manualsider. Disse filer indeholder detaljerede oplysninger om programmerne selv, valgmuligheder og eksempler på anvendelsen, og er tilgængelige via kommandoen info.
forskellige README-filer
Read me-filer ("læs mig") er også meget almindelige -- de er simple tekstfiler som beskriver et enkelt emne, normalt en pakke. Du kan finde mange af disse i mapperne under /usr/share/doc/ på dit Debian-system. Alle softwarepakker har en undermappe, hvori deres egne læs mig-filer ligger, og der kan også være opsætningseksempler. Bemærk, for større programmer, er dokumentationen typisk indeholdt i en separat pakke (samme navn som den oprindelige pakke, men navnet slutter på -doc).
kort til hurtig reference

Kort til hurtig reference (quick reference card) er meget korte sammendrag af visse (under)systemer. Normalt indeholder et sådant referencekort de mest anvendte kommandoer på et enkelt stykke papir. Nogle nævneværdige referencekort og samlinger af samme er:

Debian GNU/Linux' referencekort
Dette kort, som kan udskrives på et enkelt stykke papir, indeholder en liste over de vigtigste kommandoer, og er en god reference for nye brugere af Debian, som ønsker at lære dem. Som et minimum er grundlæggende viden om computere, filer, mapper og kommandolinjen krævet. Nye brugere kan også læse Debian-referencen først.

Hvis du har kigget på ovennævnte ressourcer og stadig ikke kan finde svar på dine spørgsmål eller løsninger på dine problemer i forbindelse med Debian, så kan du besøge vores supportsider.