Varoitus! Tämä suomennos on liian vanha, katso mieluummin alkuperäistä sivua.

Käyttöohjeet

Tärkeä osa mitä tahansa käyttöjärjestelmää on sen käyttöohjeet, tekniset manuaalit, jotka kuvaavat ohjelmien toiminnan ja käytön. Osana projektia on luoda korkealaatuinen vapaa käyttöjärjestelmä. Debian-projekti pyrkii tekemään kaikkensa tarjotakseen kaikille käyttäjille kelvolliset käyttöohjeet helposti saatavassa muodossa.

Pika-aloitus

Mikäli Debian on sinulle uusi, suosittelemme, että aloitat lukemalla:

Pidä nämä käsillä kun teet ensimmäistä Debian-asennustasi, niistä löytyy todennäköisesti vastaus useimpiin kysymyksiin ja ne helpottavat työskentelyä uudella Debian-järjestelmälläsi. Myöhemmässä vaiheessa kannattanee perehtyä seuraaviin:

Lopuksi vielä, tulosta ja pidä käsillä Debian GNU/Linux -referenssikortti. Se on luettelo kaikista tärkeimmistä komennoista Debian-järjestelmissä.

Alla olevasta luettelosta löytyy runsaasti muita dokumentteja.

Dokumentointiluokat

Suurin osa Debianiin sisältyvistä ohjeista on kirjoitettu yleisesti GNU/Linuxeille. On myös joitakin ohjeita, jotka on kirjoitettu erityisesti Debianille. Nämä ohjeet kuuluvat seuraaviin perusluokkiin:

Käyttöoppaat

Nämä käyttöoppaat muistuttavat kirjoja, koska nekuvaavat kattavasti tärkeitä asioita.

Käyttöoppaat nimenomaan Debianille

Täydellinen lista Debian-käsikirjoista ja muista ohjeista löytyy Debianin dokumentointiprojektin www-sivuilta.

Myös useita käyttäjille suunnattuja käsikirjoja on kirjoitettu Debian GNU/Linuxille, ja niitä on saatavilla painettuina kirjoina.

Käyttöoppaat yleisesti GNU/Linuxille

Muutamia suosittuja Linux-ohjeita ja -käsikirjoja ovat Linuxin asennus ja käyttöönotto, Linux-käyttäjän opas, Verkkoylläpitäjän opas, Järjestelmäylläpitäjän opas ja muut.

Linux-dokumentaatio koordinoidaan Linuxin Dokumentointiprojektin (LDP, Linux Documentation Project) kautta. Löydät täydellisen listan LDP-dokumentaatiosta tältä sivulta, mukanaan runsaasti muuta dokumentaatiota sekä sähköisessä että painetussa muodossa.

HOWTOt

HOWTO-dokumentit, kuten nimi kertoo, kuvaavat kuinka (engl. how to) tehdä jotakin ja ne yleensä käsittelevät tarkemmin määriteltyä aihetta.

Muutamia tärkeimpiä Linux-HOWTO-dokumentteja:

VUKKit/FAQit

VUKK tarkoittaa vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. FAQ on englantia ja tarkoittaa frequently asked questions eli usein kysyttyjä kysymyksiä. VUKK on dokumentti johon on kasattu tällaisia tärkeitä kysymyksiä ja kattavia vastauksia niihin.

Linux-VUKK sisältää yleistä Linux-tietoutta.

Erityisesti Debianiin liittyviin kysymyksiin vastataan Debian-VUKKissa. On olemassa myös erillinen VUKK Debianin CD/DVD-vedoksista.

Katso LDP-VUKK-hakemistosta lisää tietoa.

Muut, lyhyemmät ohjeet

Seuraavat ohjeet sisältävät nopeita, lyhyitä toimintaohjeita:

man-sivut
Perinteisesti kaikki Unix-ohjelmat on dokumentoitu man-sivuilla, käsikirja on saatavilla man-komennolla. Näitä ei ole tarkoitettu aloittelijoille. Debianin man-sivuja voi etsiä ja lukea sivustolta https://manpages.debian.org/.
info-tiedostot
Monet GNU-ohjelmistot dokumentoidaan info-tiedostoissa manuaalisivujen sijaan. Nämä tiedostot sisältävät yksityiskohtaista tietoa ohjelmasta itsestään, valitsimista ja esimerkkejä käytöstä. Ne ovat saatavilla info-komentoa käyttämällä.
erinäiset LUEMUT-tiedostot
Lue mut-tiedostot ovat myös yleisiä — ne sisältävät yksinkertaista tekstiä kuvaten jonkun yksittäisen asian kuten paketin. Löydät näitä paljon /usr/share/doc/:n alihakemistoista Debian-järjestelmässäsi. Jokainen ohjelmistopaketti sisältää alihakemiston, josta löytyvät sen omat lue mut -tiedostot sekä mahdollisesti esimerkkejä asetuksille. Kannattaa huomioida, että suuremmilla ohjelmilla dokumentaatio on tyypillisesti tarjolla erillisessä paketissa (samannimisenä kuin varsinainen paketti, mutta päättyy -doc).
pikaohjekortit

Pikaohjekortit sisältävät hyvin lyhyen yhteenvedon jostain tietystä (ali)järjestelmästä. Tavallisesti tällaiset ohjekortit kattavat yleisimmin käytetyt komennot ja ne ovat yhden paperiarkin kokoisia. Alla muutamia merkittäviä ohjekortteja ja kokoelmia:

Debian GNU/Linux -ohjekortti
Tämä kortti, jonka voi tulostaa yhdelle paperille, tarjoaa luettelon kaikista tärkeimmistä komennoista ja on hyvä hakuteos uusille Debian-käyttäjille, jotka haluavat tutustua komentoihin. Vähintään perustiedot tietokoneista, tiedostoista, hakemistoista ja komentorivistä tarvitaan. Aloittelevat käyttäjät saattavat haluta lukea Debian-hakuteoksen ensin.

Jos olet tarkistanut yllä olevat apukeinot etkä vieläkään löytänyt vastauksia kysymyksiisi tai ratkaisuja Debianiin liittyviin ongelmiisi, tutustu tuki-sivustoomme.