Merk! Denne oversettelsen er for gammel, sjekk originalen.

Dokumentasjon

En viktig del av ethvert operativsystem er dokumentasjonen - de tekniske manualene som beskriver operasjon og bruk av programmer. Som del av sin innsats for å utvikle et operativsystem av høy kvalitet, legger Debian-prosjektet stor vekt på å tilby alle brukerne sine med skikkelig dokumentasjon, på et lett tilgjengelig format.

Komme raskt igang

Er du ny bruker av Debian anbefaler vi at du begynner med å lese følgende:

Ha disse tilgjengelig når du installerer Debian for første gang, da de sikkert vil besvare mange spørsmål og hjelpe deg i gang med å bruke ditt nye system. Senere kan du også se på:

Til slutt, sørg for å skrive ut og ha Debian GNU/Linux sitt referansekort tilgjengelig da det inneholder en liste over de viktigste kommandoene på Debian-systemer.

Nedenfor er det listet opp en del ytterligere dokumentasjon.

Former for dokumentasjon

Mesteparten av dokumentasjonen i Debian var skrevet for GNU/Linux generelt. Det er også endel dokumentasjon skrevet spesielt for Debian. Disse dokumentene kommer i disse hovedkategoriene:

Håndbøker

Håndbøkene ligner bøker, siden de gir omfattende beskrivelser av større temaer.

Håndbøker særskilt for Debian

Den fullstendige listen over Debian-håndbøker og annen dokumentasjon finnes på nettsidene til Debians dokumentasjonsprosjekt.

Det fins også flere bruker-orienterte håndbøker skrevet for Debian GNU/Linux, tilgjengelig på bokform.

Veiledninger

Disse veiledningene (HOWTO-ene) beskriver hvordan man gjør noe, og de dekker som regel et særskilt emne.

OSS (FAQ)

OSS står for ofte stilte spørsmål (og FAQ for frequently asked questions). En OSS er et dokument som svarer på disse spørsmålene.

Spørsmål særskilt for Debian blir svart på i The Debian FAQ. Det fins dessuten en separat OSS om CD/DVD-bildefiler for Debian.

Andre, kortere dokumenter

Følgende dokumenter innholder kjappere, kortere instruksjoner:

man-sider
Historisk har alle UNIX-programmene blitt dokumentert med manualsider, tilgjengelige ved hjelp av kommandoen man. De er vanligvis ikke ment for nye brukere. Du kan søke i og lese manualsidene som er tilgjengelig i Debian, på https://manpages.debian.org/.
info-filer
Mye GNU-programvare er dokumentert med info-files istedenfor manualsider. Disse filene inkluderer detaljert informasjon om programmet selv, valgmuligheter og eksempel på bruk og er tilgjengelig med kommandoen info.
Diverse README-filer
README-filer ("LES MEG") er også vanlig -- de er enkle tekstfiler som beskriver et enkelt tema, vanligvis en pakke. Du kan finne mange av disse i katalogene under /usr/share/doc/ på Debian-systemet ditt. Husk at for store programmer er ofte dokumentasjonen tilgjengelig i separate pakker (med samme navn som den originale pakken pluss -doc på slutten).
Kjappe referansekort

Kjappe referansekort (quick referanse card) er meget korte sammendrag av visse (under)systemer. Normalt inneholder et slikt referansekort de mest brukte kommandoene på et enkelt stykke papir. Noen nevneverdige referansekort og samlinger av samme er:

Debian GNU/Linux sitt referansekort
Dette kort som kan skrives ut på et enkelt stykke papir, inneholder en liste over de viktigste kommandoene. Kortet er en god referanse for nye brukere av Debian som ønsker at lære kommandoene. Som et minimum er grunnleggende kjennskap til datamaskiner, filer, mapper og kommandolinjen krevd. Nye brukere kan også lese Debian-referansen først.

Om du har sjekket kildene ovenfor og fortsatt ikke kan finne svar på spørsmålene eller løsninger til problemene dine, ta en kikk på brukerstøtte-siden vår.