Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Dokumentacja

Ważną częścią systemu operacyjnego jest jego dokumentacja, czyli techniczne podręczniki opisujące działanie i użycie programów. Projekt Debian, starając się stworzyć system operacyjny wysokiej jakości, czyni wysiłki aby dostarczyć wszystkim swoim użytkownikom odpowiednią dokumentację w łatwo dostępnej postaci.

Szybki start

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Debiana, rekomendujemy, abyś najpierw przeczytał:

Mając je w ręku w czasie pierwszej instalacji, będziesz znał odpowiedzi na wiele pojawiających się pytań, co pomoże Ci pracować w nowoinstalowanym systemie. Potem warto zapoznać się z:

Na koniec wydrukuj i trzymaj pod ręką Debian GNU/Linux Reference Card, listę najważniejszych poleceń Debiana.

Poniżej przedstawiamy pełniejszą listę dokumentacji.

Rodzaje dokumentacji

Większość dokumentacji zawartej w Debianie została napisana dla dowolnego systemu GNU/Linux. Jest także dokumentacja napisana specjalnie dla Debiana. Dokumenty te można ująć w następujące kategorie:

Podręczniki

Podręczniki przypominają książki, ponieważ w całościowy sposób opisują większe tematy.

Podręczniki specjalnie dla Debiana

Pełna lista podręczników dla Debiana oraz innych dokumentów znajduje się na stronach Projektu dokumentacji Debiana.

Istnieją także różne podręczniki dla użytkowników, napisane pod kątem systemu Debian GNU/Linux, dostępne jako drukowane książki.

Dokumenty HOWTO

Dokumenty HOWTO opisują jak coś zrobić (ang. how to) i zazwyczaj obejmują jakiś konkretny temat.

Dokumenty FAQ

Skrót FAQ oznacza frequently asked questions (często zadawane pytania). FAQ jest dokumentem, który odpowiada na te pytania.

Na pytania odnoszące się do samego Debiana można znaleźć odpowiedzi w Debian FAQ. Istnieje jeszcze dodatkowy dokument FAQ dotyczący obrazów płyt CD/DVD z Debianem.

Inne krótsze dokumenty

Następujące dokumenty zawierają krótsze instrukcje:

strony podręcznikowe
Tradycyjną dokumentacją programów w systemach UNIX są tzw. strony podręcznika systemowego (ang. man pages). Są one dostępne przy pomocy polecenia man. Zazwyczaj są przeznaczone dla doświadczonych użytkowników. Możesz wyszukiwać i czytać strony podręcznikowe dostępne w Debianie na https://manpages.debian.org/.
pliki info
Wiele programów GNU jest dokumentowanych za pomocą plików info zamiast stron podręcznikowych. Pliki te zawierają szczegółowe informacje o programie, opcjach i przykłady użycia i są dostępne poprzez polecenie info.
różne pliki README
Popularne są także pliki read me (ang. przeczytaj mnie) — są to zwykłe pliki tekstowe opisujące pojedyncze rzeczy, zazwyczaj pakiety. Można znaleźć ich dużo w podkatalogach katalogu /usr/share/doc/ w każdym systemie Debian. Każdy pakiet ma tam podkatalog z własnymi plikami README, gdzie mogą być dołączone także przykłady konfiguracji. Dla większych programów dokumentacja jest zwykle dostaraczana jako osobny pakiet (o nazwie identycznej z pakietem pierwotnym zakończonej -doc).
karty referencyjne

Karty referencyjne są bardzo zwięzłymi podsumowaniami całego (pod)systemu. Zwykle zawierają najczęściej używane polecenia ujęte na pojedynczej kartce paieru. Niektóre ważniejsze karty referencyjne można znaleźć na:

Debian GNU/Linux Reference Card
Karta ta może zostać wydrukowana na pojedynczej kartce, zawiera listę najważniejszych poleceń i jest polecana dla nowych użytkowników Debiana, którzy chcą się z nim zapoznać. Konieczna jest jedynie podstawowa wiedza o komputerze, plikach, katalogach i poleceniach systemu. Nowi użytkownicy być może powinni przeczytać najpierw Debian Reference.

Dokumenty po polsku są wymienione na polskiej stronie (uwaga tłum.).

Jeśli sprawdziłeś wszystkie powyższe zasoby i nadal nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytania lub rozwiązania problemów dotyczących Debiana, zobacz naszą stronę dotyczącą wsparcia.