Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Dokumentácia

Dôležitá časť každého operačného systému je dokumentácia, technické príručky, ktoré popisujú prácu a použitie programov. V rámci úsilia vytvoriť vysoko kvalitný slobodný operačný systém vyvíja projekt Debian maximálne úsilie poskytnúť riadnu dokumentácie všetkým jeho používateľom v ľahko prístupnej forme.

Začíname

Ak s Debianom začínate odporúčame aby ste začali prečítaním:

Majte tieto dokumenty po ruke, keď budete prvýkrát inštalovať Debian. Pravdepodobne odpovedia na mnohé vaše otázky a pomôžu vám pri práci s novým systémom Debian. Neskôr si môžete prejsť:

Nakoniec si vytlačte a majte po ruke Referenčnú kartu Debian GNU/Linux, zoznam najdôležitejších príkazov pre Debian.

Existuje aj ďalšia dokumentácia, uvedená nižšie.

Typy dokumentácie

Väčšina dokumentácie, ktorú Debian obsahuje, bola napísaná všeobecne pre GNU/Linux. Existuje tiež nejaká dokumentácia, ktorá bola napísaná špeciálne pre Debian. Tieto dokumenty patria zvyčajne do jednej z týchto základných kategórií:

Príručky

Príručky pripomínajú knihy, lebo vyčerpávajúco popisujú hlavnú tému.

Príručky špecifické pre Debian

Kompletný zoznam príručiek Debianu a inej dokumentácie je možné nájsť na web stránkach Dokumentačného projektu Debianu.

Existuje tiež niekoľko používateľsky orientovaných príručiek napísaných pre Debian GNU/Linux, dostupných vo forme tlačených kníh.

Príručky pre GNU/Linux všeobecne

Medzi najpopulárnejšie dokumenty a príručky k Linuxu patria Linux: Inštalácia a začiatky (Installation and Getting Started), Linux: Sprievodca používateľa (Linux Users' Guide), Sprievodca sprácu siete (Network Administrator's Guide), Sprievodca správou systému (System Administrator's Guide) a iné.

Dokumentáciu k Linuxu koordinuje Dokumentačný projektu Linuxu (Linux Documentation Project - LDP). Kompletný zoznam príručiek LDP nájdete na ich webových stránkach spolu s množstvom inej dokumentácie v elektronickej i tlačenej forme.

HOWTO (návody)

HOWTO dokumenty, ako napovedá ich anglický názov, popisujú ako spraviť niečo a zvyčajne sa zameriavajú na konkrétnejšie témy.

Medzi najznámejšie Linux HOWTO patria:

FAQ

FAQ je skratka Frequently Asked Questions - často kladených otázok. FAQ je dokument, ktorý tieto otázky zodpovedá.

Linux FAQ obsahuje informácie, týkajúce sa všeobecne Linuxu.

Otázky špecificky súvisiace s Debianom sú zodpovedané v Debian FAQ. Existujú tiež samostatné FAQ o Debian CD/DVD obrazoch.

Ďalšie informácie nájdete v Indexe Často kladených otázok LDP.

Iné, kratšie dokumenty

Nasledujúce dokumenty obsahujú rýchlejšie, kratšie inštrukcie:

manuálové stránky
Všetky unixové programy sú tradične dokumentované na manuálových stránkach, referenčné manuály sú prístupné pomocou príkazu man. Zvyčajne nie sú zamerané na začiatočníkov. Čítať a prehľadávať manuálové stránky obsiahnuté v Debiane môžete na https://manpages.debian.org/.
súbory info
Množstvo softvéru GNU dokumentujú súbory info namiesto tradičných manuálových stránok. Tieto súbory obsahujú podrobné informácie o samotnom programe, voľby príkazového riadka a príklady použitia a sú prístupné prostredníctvom príkazu info.
rôzne súbory README (ČítajMa)
Súbory čítaj ma sú tiež bežné - sú to jednoduché textové súbory popisujúce jednu položku, zvyčajne jeden balík. Množstvo z nich nájdete v podadresároch /usr/share/doc/ na svojom systéme Debian. Každý balík má podadresár v ktorom sú uložené tieto súbory a môže tiež obsahovať príklady konfigurácie. V niektorých prípadoch, u väčších programov, môže dokumentáciu poskytovať samostatný balík (s rovnakým názvom ako pôvodný balík, ale s príponou -doc).
rýchle referenčné karty

Rýchle referenčné karty sú kratučké sumáre konkrétnych (pod)systémov. Často poskytujú najpoužívanejšie príkazy na jednom kuse papiera. Medzi povšimnutiahodné referenčné karty a ich zoznamy patrí:

Referenčná karta Debian GNU/Linux
Táto karta, ktorú možno vytlačiť na jeden papier, ponúka zoznam najdôležitejších príkazov a je dobrou pomôckou pre nových používateľov Debianu, ktorí sa s nimi chcú zžiť. Predpokladá sa aspoň základná znalosť počítačov, súborov, adresárov a príkazového riadka. Úplní začiatočníci by si mohli najprv prečítať Referenčnú príručku Debianu.

Ak ste prešli vyššie uvedené zdroje a stále ste nenašli odpoveď na Vašu otázku alebo riešenie na problém týkajúci sa Debianu, pozrite sa na našu stránku podpory.