Увага! Цей переклад дуже застарів, дивіться, будь ласка, оригінал.

Документація

Важливою частиною будь-якої операційної системи є документація, технічні посібники, що описують принципи роботи та методи використання програм. Намагаючись створити високоякісну вільну операційну систему, Проект Debian прикладає значних зусиль для забезпечення всіх своїх користувачів актуальною легкодоступною документацією.

Швидкий старт

Якщо ви лише знайомитесь з Debian, ми рекомендуємо спочатку прочитати:

Майте їх під рукою коли будете встановлювати Debian вперше, вони допоможуть знайти відповіді на переважну більшість запитань та розпочати роботу з вашою новою системою Debian. Пізніше, можливо, ви захочете переглянути:

Нарешті, роздрукуйте та тримайте під рукою Пам'ятку Debian GNU/Linux, список найважливіших команд для систем Debian.

Нижче наведено чимало іншої документації.

Типи документації

Більшість документації, що входить до складу Debian, була написана для GNU/Linux в цілому. Втім, частина документації створена спеціально для Debian. Ці документи можна поділити на такі основні категорії:

Посібники

Посібники подібні до книжок, оскільки вони вичерпно описують основні теми.

Посібники, створені спеціально для Debian

Повний список посібників Debian та іншої документації можна знайти на сторінках Проекту документації Debian.

Також є декілька орієнтованих на користувача посібників, написаних для Debian GNU/Linux, доступних як друковані книги.

Посібники про GNU/Linux в цілому

Одними з найбільш популярних документів та посібників Linux є Встановлення та початок роботи в Linux, Посібник користувача Linux, Посібник мережевого адміністратора, Посібник системного адміністратора, тощо.

Робота над документацією Linux координується зусиллями Linux Documentation Project (LDP). Ви можете знайти повний набір посібників LDP на їх веб-сторінках, разом з великою кількістю іншої документації, як в електронній, так і в друкованій формі.

HOWTO

Документи HOWTO, як свідчить їх назва,— описують як зробити дещо, та, зазвичай, висвітлюють більш специфічні теми.

Декілька найбільш важливих Linux HOWTO:

FAQ

FAQ означає frequently asked questions (часті запитання). FAQ — це документ, що відповідає на ці запитання.

The Linux FAQ містить загальну інформацію про Linux.

Відповіді на запитання, що стосуються саме Debian, можна знайти в Debian FAQ. Також існує окремий FAQ про CD/DVD образи Debian.

Щоб отримати більше інформації, будь ласка, перегляньте LDP FAQ index.

Інші, більш короткі документи

Ці документи містять більш короткі і лаконічні інструкції:

сторінки підручника
Традиційно, всі програми Unix мають документацію у вигляді сторінок підручника, довідкові посібники, доступні через команду man. Зазвичай, вони не призначені для початківців. Знайти та прочитати присутні в Debian сторінки підручника можна на сайті https://manpages.debian.org/.
файли info
Багато програмного забезпечення GNU має документацію у вигляді info-файлів замість сторінок підручника. Ці файли містять детальну інформацію про саму програму, її параметри, приклади використання і доступні через команду info.
різноманітні файли README
Файли read me (прочитай мене) також розповсюджені — це прості текстові файли, що описують якусь одну річ, зазвичай пакунок. Багато з них ви можете знайти в підтеках /usr/share/doc/ на вашій системі Debian. Кожен пакунок з програмним забезпеченням має власну підтеку з README-файлами, в якій також можуть бути представлені приклади налаштувань. Зверніть увагу, що для більших програм документація зазвичай знаходиться в окремому пакунку (з такою ж назвою як і у оригінального пакунка, але з закінченням -doc).
пам'ятки

Пам'ятки — це дуже короткі огляди певних (під)систем. Зазвичай такі довідки містять найбільш застосовні команди, розміщені на одному аркуші паперу. Декілька відомих пам'яток та їх збірок:

Пам'ятка Debian GNU/Linux
Це пам'ятка, що може бути роздрукована на одному аркуші, містить список найбільш популярних команд та є гарним довідником для нових користувачів Debian, котрі хотіли б ознайомитись з ним . Як мінімум, потрібні базові знання про комп'ютер, файли, теки та командний рядок. Нові користувачі, можливо, захочуть спочатку прочитати Довідник Debian.

Якщо ви переглянули описані вище ресурси і досі не можете знайти відповіді на ваші запитання або вирішення ваших проблем пов'язаних з Debian, перегляньте нашу сторінку підтримки.