Avís! Aquesta traducció és massa antiga, vegeu l'original.

DDP - Miscel·lània de manuals

Debian Project History

Aquest manual explica la història, els objectius i els assumptes relacionats amb el Projecte Debian.

Autors: Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee
Mantenidor: Bdale Garbee
Estat: llest, actualitzat sota demanda
Disponibilitat: Paquet Debian debian-history
Última versió:

La última versió XML del codi font està disponible al repositori Git.