Nota: El document original és més nou que aquesta traducció.

DDP - Miscel·lània de manuals

Debian Project History

Aquest manual explica la història, els objectius i els assumptes relacionats amb el Projecte Debian.

Autors: Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee
Mantenidor: Bdale Garbee
Estat: llest, actualitzat sota demanda
Disponibilitat: Paquet Debian debian-history
Última versió:

The latest SGML source is available through the Git repository.


DebianDoc-SGML Markup Manual

Documentació pel sistema de debiandoc-sgml, incloent els millors hàbits i pistes pels mantenidors. Les versions futures haurien d'incloure consells per a un manteniment i creació més fàcils de la documentació en els paquets Debian, principis per a organitzar la traducció de la documentació, i altra informació d'ajuda. Mireu també l'error #43718.

Autors: Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij
Mantenidor: Ardo van Rangelrooij
Estat: llest
Disponibilitat: Paquet Debian debiandoc-sgml-doc

The latest SGML source is available through the Git repository.


Debian SGML/XML HOWTO