Forskellige Debian-håndbøger

Debians projekthistorie

Denne håndbog forklarer historien, målene og relaterede spørgsmål om Debian-projektet.

Forfattere: Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee
Vedligeholder: Bdale Garbee, Javier Fernández-Sanguino Peña
Status: færdig, opdateres på forlangende
Tilgængelighed: Debian-pakke debian-history
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.