Forskellige Debian-håndbøger

Debians projekthistorie

Denne håndbog forklarer historien, målene og relaterede spørgsmål om Debian-projektet.

Forfattere: Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee
Vedligeholder: Bdale Garbee, Javier Fernández-Sanguino Peña
Status: færdig, opdateres på forlangende
Tilgængelighed: Debian-pakke debian-history
Seneste version:

Den seneste SGML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


DebianDoc-SGML Markup-håndbog

Dokumentation af debiandoc-sgml-systemet, indeholdende de bedste fremgangsmåder og tips til vedligeholdere. Efterfølgende udgaver bør indeholde tips til nemmere vedligeholdelse og opbygning af dokumentation i Debian-pakker, retningslinier for organisering af oversættelse af dokumentationen, og andre nyttige oplysninger. Se også fejl #43718.

Forfattere: Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij
Vedligeholder: Ardo van Rangelrooij
Status: færdig
Tilgængelighed: Debian-pakke debiandoc-sgml-doc

Den seneste SGML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.