Diverse Debian Handleidingen

Debian Project History

Deze handleiding verduidelijkt de geschiedenis, de doelstellingen en verwante zaken van het Debian Project.

Auteurs: Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee
Verantwoordelijke: Bdale Garbee, Javier Fernández-Sanguino Peña
Status: afgewerkt, wordt op aanvraag bijgewerkt
Beschikbaarheid: Debian-pakket debian-history
Meest recente versie:

De laatste SGML broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.


DebianDoc-SGML Markup Manual

Documentatie voor het debiandoc-sgml-systeem, met inbegrip van 'goede praktijken' en hints voor beheerders. Toekomstige versies zouden tips moeten bevatten voor het gemakkelijker beheren en compileren van documentatie in Debian-pakketten, richtlijnen voor het organiseren van de vertaling van documentatie en andere nuttige informatie. Zie ook bug #43718.

Auteurs: Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij
Verantwoordelijke: Ardo van Rangelrooij
Status: afgewerkt
Beschikbaarheid: Debian-pakket debiandoc-sgml-doc

De laatste SGML broncode is beschikbaar via de Git opslagplaats.