Rôzne príručky Debianu

História projektu Debian

Táto príručka popisuje históriu, ciele a súvisiace problémy Projektu Debian.

Autori: Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee
Správca: Bdale Garbee, Javier Fernández-Sanguino Peña
Stav: pripravené, aktualizované priebežne
Dostupnosť: Balík Debianu debian-history
Najnovšia verzia:

Najnovší XML zdrojový kód je dostupný z repozitára Git.