Rôzne príručky Debianu

História projektu Debian

Táto príručka popisuje históriu, ciele a súvisiace problémy Projektu Debian.

Autori: Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee
Správca: Bdale Garbee, Javier Fernández-Sanguino Peña
Stav: pripravené, aktualizované priebežne
Dostupnosť: Balík Debianu debian-history
Najnovšia verzia:

Najnovší SGML zdrojový kód je dostupný z repozitára Git.


Príručka značiek DebianDoc-SGML

Dokumentácia systému debiandoc-sgml, vrátane odporúčaných postupov pre správcov. Budúce verzie by mali zahŕňať aj tipy pre jednoduchšiu správu a zostavovanie dokumentácie balíkov Debianu, príručky organizácie prekladov dokumentácie a ďalšie užitočné informácie. Viz aj bug #43718.

Autori: Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij
Správca: Ardo van Rangelrooij
Stav: pripravené
Dostupnosť: Balík Debianu debiandoc-sgml-doc

Najnovší SGML zdrojový kód je dostupný z repozitára Git.