Debian Blandade manualer

Debians projekthistorik

Denna manual beskriver historiken bakom, målen med, och frågor relaterade till Debianprojektet.

Författare: Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee
Ansvarig: Bdale Garbee, Javier Fernández-Sanguino Peña
Status: klar, uppdateras efter förfrågan
Tillgänglighet: Debianpaketet debian-history
Senaste version:

Den senaste SGML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


DebianDoc-SGML Markup Manual

Dokumentation för debiandoc-sgml-systemet, inklusive bästa sätt att utföra saker på och tips för utvecklare. Framtida versioner bör innehålla tips om förenklat underhåll och för att bygga dokumentation i Debianpaket, riktlinjer för att organisera översättningar av dokumentation, och annan hjälpsam information. Se även felrapport 43718.

Författare: Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij
Ansvarig: Ardo van Rangelrooij
Status: klar
Tillgänglighet: Debianpaketet debiandoc-sgml-doc

Den senaste SGML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.