Debian Blandade manualer

Debians projekthistorik

Denna manual beskriver historiken bakom, målen med, och frågor relaterade till Debianprojektet.

Författare: Will Lowe, Martin Schulze, Bdale Garbee
Ansvarig: Bdale Garbee, Javier Fernández-Sanguino Peña
Status: klar, uppdateras efter förfrågan
Tillgänglighet: Debianpaketet debian-history
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.