Pažnja! Ovaj prijevod je jako zastario, molimo pogledajte original.

Donacije za Software in the Public Interest

Donacije novca

Debian je ime projekta, a distribucija koju stvaramo se naziva Debian. Za brigu o novčanim donacijama osnovali smo neprofitnu korporaciju Software in the Public Interest.

Iako ga stvaraju dobrovoljci iz svih krajeva svijeta, Debian ima troškove koji su dugo vremena bili plaćani iz džepa nekoliko razvijatelja. Ti troškovi uključuju registriranje domene debian.org, prženje CD-a za testiranje novih verzija, troškove putovanja i noćenja pri pojavljivanju na konferencijama, itd.

Mnoge od dosadašnjih donacija dolaze od zahvalnih korisnika. Premda su sve donacije dobrodošle, posebno se nadamo da će sve tvrtke koja zarađuju na Debianu (proizvođači CD-a, tvrtke za podršku, ili čak poduzeća koja se na Debian oslanjaju za svakodnevni rad) pridonijeti postotak svoje zarade kako bi pomogla u činjenju Debian najboljim mogućim OS-om.

Ako biste željeli Debianu pokloniti novac, pogledajte SPI-evu stranicu donacija. Nemojte zaboraviti navesti da je novac namijenjen Debianu. Budući da je SPI neprofitna organizacija, možemo izdavati potvrde radi poreza.

U nekim dijelovima svijeta je možda lakše donirati jednoj od partnerskih organizacija SPI-a (provjerite SPI-evu stranicu donacija za ažurne informacije):

Donacije opreme i usluga

Radi Debianovog malog budžeta trenutno nije moguće da Debian kupi i održava vlastita računala i mrežne veze. Zbog toga se oslanjamo na donacije opreme i usluga od tvrtki i sveučilišta kako bi Debian ostao povezan sa svijetom.

Ako vaša tvrtka ima bilo kakve neiskorištene strojeve ili opremu koja je višak (tvrde diskove, SCSI kontrolere, mrežne kartice), razmislite o njihovu doniranju Debianu. Za detalje molimo kontaktirajte našeg delegata za hardverske donacije.

Debian održava popis opreme koja se traži za razne usluge i grupe unutar projekta.


Slijede popisi organizacija koje su Debianu donirale opremu ili usluge: