Ευχαριστούμε που κατεβάζετε το Debian!

Αυτό είναι το Debian 11, με το κωδικό όνομα bullseye, netinst, για την αρχιτεκτονική 64-bit PC (amd64) debian-11.7.0-amd64-netinst.iso.

Κατεβάστε το checksum: SHA512SUMS Signature

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε να επαληθεύσετε την μεταφόρτωσή σας με το checksum.

Τα ISO του εγκαταστάτη του Debian είναι υβριδικές εικόνες, που σημαίνει ότι μπορούν να εγγραφούν απευθείας σε μέσα CD/DVD/BD ή σε κλειδιά USB.

Άλλοι εγκαταστάτες

Άλλοι εγκαταστάτες και εικόνες, όπως live συστήματα, εγκαταστάτες εκτός σύνδεσης για συστήματα χωρίς δικτυακή σύνδεση, εγκαταστάτες για άλλες αρχιτεκτονικές CPU, ή περιπτώσεις νέφους, μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Αποκτώντας το Debian.

Ανεπίσημοι εγκαταστάτες με μη ελεύθερο υλισμικό, χρήσιμοι για μερικούς προσαρμογείς δικτύου και εικόνας, μπορούν να μεταφορτωθούν από τη σελίδα Ανεπίσημες μη ελεύθερες εικόνες που περιλαμβάνουν πακέτα υλισμικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οδηγός Εγκατάστασης

Σημειώσεις της Έκδοσης

Οδηγός Επαλήθευσης ISO

Εναλλακτικοί ιστότοποι μεταφόρτωσης

Άλλες εκδόσεις