از شما برای بارگیری دبیان سپاسگزاریم!

این نصاب شبکه‌ای دبیان 11، با نام رمز bullseye، برای 64-bit PC (amd64) می‌باشد. debian-11.6.0-amd64-netinst.iso کلیک کنید.

بارگیری جمع‌آزما: SHA512SUMS Signature

مهم: مطمئن شوید که بارگیری خود را با جمع‌آزما راستی‌آزمایی می‌کنید.

تصاویر ایزوی نصاب دبیان ترکیبی هستند، این یعنی می‌توان آنها را مستقیماً روی سی‌دی/دی‌وی‌دی/دیسک بلوری یا درایوهای یواس‌بی نوشت.

سایر نصاب‌ها

سایر نصاب‌ها و تصاویر، مانند سیستم‌های زنده، نصاب‌های آفلاین برای سیستم‌های بدون اتصال به شبکه، نصاب برای سایر معماری‌های پردازنده و موارد مناسب رایانش ابری در صفحه دریافت دبیان یافت می‌شوند.

نصاب‌های غیر رسیمی با سفت‌افزار غیر آزاد که برای برخی کارت‌های شبکه و ویدئو کارآمد هستند را می‌توان از بخش تصاویر غیر رسمی غیرآزاد شامل بسته‌های سفت‌افزاربارگیری کرد.

پیوندهای مرتبط

راهنمای نصب

یادداشت‌هی انتشار

راهنمای راستی‌آزمایی ایزو

سایت‌های بارگیری جایگزین

سایر انتشارها