Checklista för en monter

Den här listan är avsedd att hjälpa folk att organisera en monter för Debianprojektet på mässor. Sänd kommentarer till events@debian.org.

Organisera en monter

Listan är sorterad, men en del saker kan göras parallellt, och en del saker kan naturligtvis göras i en annan ordning.

 1. Finns det några andra som också är intresserade av att driva en monter för Debian? Det behövs två eller flera personer att driva en monter; om ingen annan vill eller kan hjälpa till, tänk över om du verkligen vill driva en monter.
 2. Nu när det finns ett par stycken som kommer att hjälpa till med montern, kommer någon av er att ta med en maskin? Om inte, tänk över om ni verkligen vill driva montern, eftersom det kommer vara rätt tomt utan maskiner.
 3. Om du känner till ett evenemang som Debian skulle kunna ta del i, skicka epost till debian-events-<region> - detta gäller även om du inte tänker driva en monter.
 4. Att driva en monter är endast vettigt om det är minst två personer som delar på arbetet. Fråga på debian-events-<region> om du behöver mer hjälp. Om ingen annan vill hjälpa till bör du kanske ompröva beslutet.
 5. Nu när det finns folk som vill hjälpa till med montern, säkerställ att du har minst en maskin tillgänglig vid montern för att demonstrera Debian - som ett alternativ finns debian evenemang-maskinen tillgänglig för detta. Fråga events@debian.org. Om inga maskiner finns tillgängliga, så kan det vara en god idé att ompröva om man skall driva montern, eftersom den kommer vara ganska tom utan någon maskin.
 6. Nu när både folk och maskiner är tillgängliga är det dags att kontakta administrationen och fråga dem om det går att få en gratis monter för projektet.
 7. Det har visat sig hjälpsamt att koordinera evenemanget i Debian-wikin genom att använda sig av formuläret på Debians evenemangssida där.
 8. Se till att montern faktiskt kommer vara möblerad.
 9. Se till att montern har ett strömuttag och IP-anslutning.
 10. Kontrollera om det finns väggar att hänga upp affischer på.
 11. Om affischer kan användas, se efter om du har råd att skriva ut stora affischer, eller om du kan få någon att sända några till dig (se materiel för montrar). Debian kan även återbetala kostnaderna för att skriva ut stora affischer.
 12. Se efter om du har råd att skriva, formge och skriva ut broschyrer så att besökarna har något att ta med sig (se materiel för montrar).
 13. Om någon av de som kommer finnas i montern klarar av att hålla ett föredrag om Debian i allmänhet, eller en speciell vinkling av projektet, bör du be personen att skriva in sig hos administrationen, för att se om de är intresserade av föredraget. Hur som helst kan du alltid planera in föredrag i montern, se till att planera programmet i förväg (den första dagen) så att folk känner till det.
 14. Även om inget formellt föredrag organiseras kan du alltid be administratörerna om ett rum för att organisera ett ”Birds of a feather”-möte (BOF, ung. ”lika barn ...”). En BOF är ett informellt möte mellan utvecklare och användare utan någon speciell disposition där vem som helst kan ställa de frågor de är intresserade av. De är väldigt informativa eftersom utvecklaren får möjlighet att få reda på vad folk tycker och folk får svar på de frågor de har.
 15. Förhandla med administrationen om hur många bord och stolar som behövs i montern.
 16. Se till att det finns tillräckligt många strömdelarkablar i montern så att maskinerna faktiskt kan slås på.
 17. Se till att det finns tillräckligt med nätverkskablar och nav/växlar i montern så att maskinerna kan anslutas.
 18. Tomma bord ser inte bra ut, överväg att använda vita bordsdukar så att montern ser mer professionellt ut.
 19. Om du vill sälja något (t-tröjor, cd, broscher, kepsar osv.), bör du kontakta administrationen först för att ta reda på om detta överhuvudtaget är tillåtet. Vid vissa större arrangemang är det inte tillåtet att sälja saker i montern.
 20. Om administrationen tillåter dig att sälja saker bör du ta reda på om det finns några lagar mot detta (speciellt om evenemanget äger rum på en söndag). Evenemangets administratörer bör kunna hjälpa till med detta.
 21. Om du säljer något bör ni inte lägga vikt vid att tjäna pengar på montern. Det kan verka konstigt om ni ber om en gratis monter osv. och sedan säljer någonting och tjänar massvis med pengar på montern.
 22. Vid vissa evenemang anordnas sociala träffar för föredragshållare och utställare. Se om det kommer vara ett och hur du kan delta om du är intresserad. En tumregel: En social träff är vanligtvis rätt så trevlig eftersom du möter folk från andra projekt och företag och kan relaxa utanför den stressiga utställningen.
 23. Se till att ta så tillräckligt med fingeravtryck av din GnuPG med dig så att andra kan signera den. Glöm inte heller ditt pass eller körkort för att visa din identitet.
 24. Om du kan få pengar för att göra fler saker i montern kan du läsa några bra idéer om sälja prylar i montern.
 25. När folk och maskiner är tillgängliga, se till att alla i montern kan hantera maskinerna. Det kräver ett demokonto med ett lösenord som hela personalen känner till. Kontot bör även kunna köra sudo apt-get om maskinerna är anslutna till nätverket och har tillgång till en Debianspegel.
 26. Det vore trevligt om de personer som driver montern kunde skriva en kort rapport efter mässan så att Debian Weekly News kan rapportera från evenemanget i efterhand.

E-post om organiseringen av montern och föredrag sänds till en av sändlistorna så att de blir officiellt erkända, arkiverade och kan locka fler att delta.

Om du inte vill sända den sortens brev till en allmänt tillgänglig lista kan du alltid sända dem till events@debian.org så att vi kan ge råd till dig om det behövs eller är användbart. Vi kommer dock inte kontakta administrationen och kringgå ditt engagemang.

Driva montern