Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Dôležité akcie súvisiace s Debianom

Podstránky stránky udalostí na Debian Wiki obsahujú zoznam akcií, na ktorých sa Debian zúčastnil, zúčastňuje alebo zúčastní.

Ak by ste chceli pomôcť s účasťou Debianu ma ktorejkoľvek z akcií na vyššie uvedených stránkach, pošlite prosím email osobe, ktorá je uvedená ako koordinátor akcie na stránke príslušnej akcie.

Ak by ste chceli pozvať Projekt Debian na novú akciu, pošlite prosím email v angličtine na adresu poštovej konferencie príslušnej geografickej oblasti akcie.

Ak by ste chceli pomôcť s koordináciou účasti Debianu na akcii, prosím vyhľadajte najvhodnejšiu podstránku stránky udalostí na Debian Wiki a skontrolujte, či sa na nej táto akcia nachádza. Ak áno, prispejte tam. Ak nie, riaďte sa kontrolným zoznamom pre stánok.

Ak plánujete prednášať, mali by ste vytvoriť záznam na stránky udalostí na Debian Wiki. Potom môžete svoju prezentáciu vložiť do kolekcie prezentácií o Debiane.

Rôzne užitočné stránky