Các sự kiện chủ yếu liên quan đến Debian

Các trang con của Trang sự kiện Debian Wiki gồm danh sách các sự kiện mà Debian đã, đang và sẽ tham gia.

Nếu bạn muốn hỗ trợ với sự hiện diện của Debian tại bất kỳ sự kiện nào được liệt kê trong danh sách trên, vui lòng gửi thư điện tử đến điều phối viên sự kiện ở trang sự kiện tương ứng.

Nếu bạn muốn mời Dự án Debian tham gia một sự kiện mới, vui lòng gửi thư điện tử đến hộp thư tương ứng với vị trí địa lý của sự kiện.

Nếu bạn muốn phối hợp hỗ trợ đại diện của Debian tại một sự kiện, vui lòng kiểm tra các trang con phù hợp nhất thuộc Trang sự kiện của Debian Wiki nếu đã có mục cho sự kiện đó. Nếu có, hãy đóng góp tại đó – nếu không, theo dõi danh mục cần kiểm tra dành cho gian hàng.

Nếu bạn dự định thực hiện một cuộc trò chuyện, bạn nên tạo một mục dưới Trang sự kiện của Debian Wiki. Sau đó, bạn có thể đưa bài thuyết trình của bạn vào bộ sưu tập các bài thuyết trình về Debian.

Các trang hữu ích khác