Debian på danska

Vi har samlat ett antal länkar till resurser som kan vara intressanta för dansktalande Debiananvändare i Danmark, på Grönland och på Färöarna. Dessutom finns det en lista över danska Debianutvecklare och -översättare.

Användargrupper

Om du är ny i GNU/Linux-värden kan det vara en bra idé att gå med i den lokala GNU/Linux-användargruppen och delta i dess möten och sändlistor, det är som regel gratis att vara medlem, men det kan kosta ett mindre belopp att delta i några arrangemang.

På webbplatsen Linux.dk finns det länkar till GNU/Linux-användargrupper över hela Danmark, och dessutom en aktivitetskalender och nyheter.

Officiella sändlistor

Debian har två officiella sändlistor för dansktalande användare.

Sändlistan där dansktalande användare kan be om hjälp och vägledning heter debian-user-danish. Du kan prenumerera på listan via webben eller genom att sända e-post till debian-user-danish-request@lists.debian.org, med ordet ”subscribe” som ärenderad. Alla inlägg som sänds till listan arkiveras.

Om du är intresserad av arbetet med bl.a översättning av Debians dokumentation och program till danska kan du följa med på listan debian-l10n-danish. Du kan prenumerera på listan via webben eller genom att sända e-post till debian-l10n-danish-request@lists.debian.org, med ordet ”subscribe” som ärenderad. Alla inlägg som sänds till listan arkiveras.

Diskussionsgrupper

Det finns två danska Unixdiskussionsgrupper som också täcker GNU/Linux:

dk.edb.system.unix
Dansk grupp om olika Unixvarianter, däribland GNU/Linux-system. Kom ihåg att läsa gruppens riktlinjer före du skriver i den.
dk.edb.system.unix.hardware
Dansk grupp om konfigurering av maskinvara och drivrutinerunder olika Unixvarianter, däribland GNU/Linux-system. Kom ihåg att läsa gruppens fundats före du skriver i den.

Forum, nyheter, länkar

LinuxIN.dk har generella nyheter, recensioner och forum för GNU/Linux-distributioner och -program.

Organisationer och föreningar

Foreningen Fri Software hoppas kunna samla in pengar som kan användas för att stöda projekt för att utveckla och sprida fri programvara.

www.OpenSource.dk kan man anmäla sig till en sändlista där danska och skånska arrangemang och större nyheter av relevans för användare av programvara med öppen källkod kungörs. Dessutom finns det ytterligare en sändlista där olika ämnen inom programvara med öppen källkod diskuteras.

Böcker

Några Debiananvändare har skrivit Debianguiden, en installations- och konfigureringsvägledning till Debian GNU/Linux på danska. Om du har lust att hjälpa till med att skriva vidare på boken kan du bidra på samma webbplats.

Skåne-Sjællands Linux User Group har skrivit ett antal böcker om GNU/Linux, ingen av dem handlar specifikt om Debian, men det finns många nyttiga upplysningar att hämta.

Debian på svenska och norska

Våra sidor om Debian på svenska och norska kan kanske också vara intressanta.

Danska Debianutvecklare

Danska Debianutvecklare vi känner till (inte nödvändigtvis officiella Debianutvecklare):

Översättningar till danska

Danska översättare av Debians dokumentation, paket och webbsidor vi känner till:

F.d. översättare

Översättning av Debians webbsidor

Den danska översättningen av Debians webbsidor samordnas av Kåre Thor Olsen. Tidigare samordnades arbetet av Flemming Mahler Larsen.

Kontaktupplysningar

Om du har tips eller idéer till förbättringar av översättningarna, hittar du ett skrivfel, menar du att det skall läggas till en utvecklar- eller översättarsändlista, kontakta då Kåre Thor Olsen på kaare@nightcall.dk.