Debian - Nederlandstalige pagina's

Debian in de Nederlandstalige gemeenschap

Debian stelt zichzelf tot doel een universeel besturingssysteem te zijn. Dit vertaalt zich niet enkel in het feit dat Debian op uiteenlopende computerarchitecturen werkt. Debian wil ook in zoveel mogelijk talen beschikbaar en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Debian, dat in de Verenigde Staten ontstond en het Engels als officiële voertaal hanteert, uitgroeide tot een globaal netwerk van vrijwilligers met een wereldwijde gebruikersgemeenschap.

Ook de Nederlandstalige gemeenschap telt verschillende ontwikkelaars van Debian en nog veel meer mensen die er aan bijdragen door ondersteuning te bieden bij het gebruik van het systeem, door het te helpen vertalen naar het Nederlands of door de Debian-website toegankelijker te maken voor Nederlandstaligen.

Debian voor Nederlandstalige gebruikers

Meehelpen met het vertalen van Debian

Het is onze ambitie om het Debian besturingssysteem en zijn documentatie ook in het Nederlands ter beschikking te stellen. Voor mensen die het Engels niet zo goed beheersen kan dit een belangrijke hulp zijn. Onder meer voor kinderen kan het ontbreken van een Nederlandse vertaling een grote hinderpaal zijn.

Net zoals dit voor het ontwikkelen van het Debian besturingssysteem het geval is, is ook de vertaling ervan het werk van vrijwilligers. Mocht u over wat vrije tijd beschikken en een behoorlijke kennis van het Engels hebben, dan kunt u zelf ook een bijdrage leveren. In dat geval vindt u op de onderstaande plaatsen meer informatie.