Svensktalande bidragslämnare till Debianprojektet

Debians webbsidor översätts till svenska av:

Hjälp sökes! Kontakta samordnaren om du har tid, lust, möjlighet och förmåga att hjälpa till med översättningen.

Tidigare översättare:

Vill du hjälpa till? Kontakta Andreas Rönnquist per e-post! Under tiden bör du läsa igenom referensinformationen om översättning, speciellt viktigt är hur man håller översättningarna à jour. Du bör dessutom läsa igenom riktlinjerna för den svenska översättningen (hamnar i katalogen webwml/swedish/om_svenska när du hämtar ut sidorna ur CVS) samt bekanta dig med ordlistan.

Om du vill se hur mycket arbete som finns kvar att göra finns det översättningsstatistik.

Debians paketerings- (dpkg) och paketvalsprogram (dselect) översätts till svenska av Peter Krefting, peterk@debian.org

Debians installationsprogram och mycket annat översätts till svenska av Daniel Nylander, info@danielnylander.se

Har du andra projekt i Debian som har med det svenska språket att göra? Tveka inte att kontakta Andreas Rönnquist för att bli omnämnd på denna sida!


Tillbaka till Debians svenska sidor.