Svenska Debian- och Linuxlänkar

I tillägg till de allmänna länkarna har vi här samlat några länkar som kan vara av intresse för svenskspråkiga Debiananvändare.

Svenska Debiangemenskapen
https://se.debian.nu
Debian-cd-distributörer
Sverige
Finland
Användargrupper, Sverige (se även Linux User Groups Worldwide; Open Directory)
Dala Linux User Group (DaLUG)
Helsingborg Linux User Group
SeLinux, Svenska Linuxföreningen
Skåne/Sjælland Linux User Group
Stockholm Linux User Group (SLUG)
Uppsala Linux User Group
Westbo Linux User Group (WLUG)
Användargrupper, Finland (se även Groups of Linux Users Everywhere; Linux User Groups Worldwide; Open Directory)
Borgå Linuxanvändargrupp (PLUG)
Finnish Linux User Group
Tidskrifter
Datormagazin
Dokumentation
Debianguiden – installations- och konfigureringsvägledning på danska.
Friheten att skriva böcker – dokumentation från Skåne-Sjællands Linuxanvändargrupp på danska.
Andra länksamlingar
Den svenska Linuxkategorin i Open Directory

För länkar till projekt som översätter Debian- och Linuxprogramvara, se slutet av ordlistan.

Se även våra sidor om Debian på finska, norska och danska.

Om du har en bra länk som du tycker saknas här, kontakta Andreas Rönnquist per e-post!

Svenska Linuxsändlistor

www.OpenSource.dk kan man anmäla sig till en sändlista där danska och skånska arrangemang och större nyheter av relevans för användare av programvara med öppen källkod kungörs.

Debian har även en egen svenskspråkig sändlista.


Tillbaka till Debians svenska sidor.