Keskitetyt Debianin käännöstilastot

Näiltä sivuilta löytyy käännösvalmiiden Debian-pakettien lukumäärä ja tiedot siitä, kuinka moni niistä itse asiassa on käännetty.

On hyvä tiedostaa että tämä prosessi on vain osa kansainvälistämistä (internationalization, joka lyhennetään i18n:ksi koska "i":n ja "n":n välissä on 18 kirjainta) ja paikallistamista (localization, l10n). i18n muodostaa perustan globalisoinnin kehysmallille kun taas l10n lisää niin sanotusti "lihan luiden ympärille" jokaiselle kielelle ja maalle tähän kehysmalliin. Tämän vuoksi paikallistamiseen liittyvät tehtävät ovat riippuvaisia saavutetusta kansainvälistämisen tasosta. Jos esimerkiksi kansainvälistäminen mahdollistaa vain viestin tekstin muuttamisen, paikallistaminen tarkoittaa ainoastaan tuon tekstin kääntämistä. Jos kansainvälistäminen mahdollistaa muuttaa tavan jolla päiväys näytetään, voidaan se ilmaista tavalla jolla se tehdään kussakin osassa maailmaa. Jos kansainvälistäminen mahdollistaa merkkikoodiston vaihtamisen, paikallistaminen vaikuttaa merkkikoodiston asettamiseen halutulle kielelle. Huomaa että merkkikoodistotuki, mukaan luettuna monibittisyys, kaksoisleveys, yhdistely, kaksisuuntaisuus jne., on välttämätön edellytys kansainvälistämisen ja paikallistamisen kaikille muille osille, käsittäen käännökset joillekin (pääasiassa ei-eurooppalaisille) kielille.

l10n ja i18n ovat sidoksissa toisiinsa, mutta niihin liittyvät ongelmat ovat hyvin erilaisia. Se, että ohjelma pystyy vaihtamaan näytettävän tekstin käyttäjän asetusten mukaisesti, ei ole erityisen vaikea toteuttaa, mutta itse viestien kääntäminen on erittäin aikaa vievää puuhaa. Toisaalta taas merkkikoodiston asettaminen on hyvinkin yksinkertaista, mutta ohjelmakoodin sovittaminen käyttämään useita merkkikoodistoja on todella hankala ongelma.

Täältä löytyy hieman tilastotietoja Debianin paikallistamisesta: