Centralna statystyka tłumaczeń Debiana

Ta strona pokazuje liczbę pakietów Debiana, które zostały przygotowane do tłumaczenia i ile z nich zostało przetłumaczonych.

Zwracamy uwagę, że proces ten jest jedynie częścią internacjonalizacji (skąd bierze się skrót i18n, bo w słowie internationalization pomiędzy literami "i" i "n" jest 18 liter) i lokalizacji (czyli l10n). i18n ustanawia strukturę globalizacji, a l10n daje wycinek tej struktury odpowiedni dla każdego języka i kraju. Jest to przyczyna, dla której zadania lokalizacji zależą od osiągnięcia pełnej internacjonalizacji. Np. internacjonalizacja umożliwia zmianę tekstu komunikatów, a lokalizacja oznacza przetłumaczenie tego komunikatu na poszczególne języki. Jeśli internacjonalizacja pozwala na zmianę formatu wyświetlania daty, można to zrobić w sposób, jaki jest przyjęty w danym kraju. Jeśli internacjonalizacja pozwala na zmianę kodowania znaków, lokalizacja jest aktem tej zmiany, tak aby wyświetlać znaki odpowiednio dla danego języka. Zauważmy, że wsparcie dla kodowania znaków, czyli wielobajtowość (multibyte), podwójna długość (doublewidth), łączenie (combining), dwukierunkowość (bi-direction) itp. jest warunkiem wstępnym dla pozostałych części i18n i l10n, włączając tłumaczenie, dla niektórych (głównie pozaeuropejskich) języków.

l10n i i18n są powiązane, ale trudności związane z każdą z nich są diametralnie różne. Nie jest czymś bardzo trudnym umożliwienie programowi zmianę wyświetlanego tekstu w oparciu o konfigurację użytkownika, ale wiele czasu trzeba poświęcić na tłumaczenie komunikatów. Z drugiej strony ustawienie strony kodowej jest trywialne, ale adaptacja kodu w taki sposób, aby mógł używać wielu sposobów kodowania znaków jest naprawdę trudnym problemem.

Tu można zobaczyć statystyki lokalizacji dla Debiana: