Debians centrala översättningsstatistik

De här sidorna visar hur många paket i Debian som är redo att översättas, och hur många som är faktiskt är översatta.

Var medveten om att denna process bara är en del av ”internationalisering” (vilket förkortas till i18n eftersom det i engelskans internationalization finns 18 bokstäver mellan ”i” och ”n”) samt ”lokalanpassning” (vilket på motsvarande sätt förkortas till l10n från localization). I18n skapar globaliseringsramverket medan l10n ger specifikt ”kött på benen” för varje språk inom detta ramverk. Det är därför jobbet med ”l10n” beror på den uppnådda graden av ”i18n”. Till exempel, om din internationalisering endast gör det möjligt att byta ut texten i ett meddelande innebär lokalanpassning endast att översätta denna text. Om internationaliseringen låter dig ändra hur datumet skrivs ut kan du uttrycka det på det sätt det görs i din del av världen. Om internationaliseringen låter dig ändra vilken teckenkodning som används innebär lokalanpassningen att du väljer den teckenkodning du behöver för ett givet språk. Observera att stöd teckenkodningar, inklusive flerbyte- och dubbelviddskodningar, kombinerande tecken och bidirektionell text, är ett krav för alla annan internationalisering och lokalanpassning, inklusive översättning till vissa (huvudsakligen icke-europeiska) språk.

L10n och i18n hör ihop, men de svårigheterna de innebär skiljer sig markant. Det är inte speciellt svårt att låta ett program ändra de texter som visas baserat på användarens inställningar, men det är väldigt tidskrävande att faktiskt översätta texterna. Å andra sidan är det inte svårt att välja teckenkodning, men att ändra koden så att den kan använda flera teckenkodningar är ett verkligt svårt problem.

Här kan du bläddra genom statistik om graden på lokalanpassning i Debian: