Структура на проекта Дебиан

Понякога потребителите желаят да се свържат с някой от нашите специалисти, отговарящ за точно определен аспект на Дебиан. За тази цел предлагаме списък на различните отдели и техните адреси за електронна поща, които да можете да използвате за контакт с хората, които отговарят за дадената задача.

Имайте предвид, че писмата, изпратени до някои от адресите се архивират и са публично достъпни, особено, но не само, тези, в чийто домейн присъства думата lists.

Официални длъжности

Дистрибуция

Communication and Outreach

Поддръжка и инфраструктура

Debian Pure Blends

Този списък може да е остарял, тъй като не се обновява автоматично при промени в организацията. Ако откриете нещо, което липсва или е неправилно, изпратете ни поправки.